Winnen, verliezen, of echt duurzaam samenwerken?

Eind 2019 werden de handtekeningen gezet onder het exploitatieplan voor de nieuwe schoollocatie van Zone.college in Doetinchem. BINX Smartility en Zone.college hebben gezamenlijk de formele en juridische afspraken vanuit het vuistdikke DBMO-contract in een levendig samenwerkingsdocument beschreven. Concrete en praktische afspraken die houvast bieden tijdens de 15-jarige exploitatiefase waarin beiden met elkaar blijven zorgen voor een goed functionerende leeromgeving.

Namens draaijer+partners heb ik mij in verschillende rollen intensief met de totstandkoming van de samenwerking bemoeid. In de rol van procesmanager, door af en toe te wijzen op werkafspraken en deadlines. De waan van de dag is immers een prettige afleiding voor hoofdbrekers waar niet direct een antwoord op is. Als adviseur, door tips en adviezen aan te reiken voor een integrale en efficiënte exploitatie én als scherprechter op het moment dat de opvattingen over een bepaald onderwerp uiteen liepen.

Investeren in samenwerken
Het vastleggen van werkafspraken in een exploitatieplan wordt door opdrachtgevers nog weleens als noodzakelijk kwaad gezien. Laat staan het geven van opvolging aan de afspraken uit het plan. Vaak horen wij dan uitspraken als: “Ach, dat komt straks wel”, of “Die samenwerking tussen ons, dat komt vanzelf goed. Dat regelen wij samen!”. Maar niets is minder waar. Om te komen tot een goede samenwerking moet er geïnvesteerd worden. Het is namelijk niet automatisch het logische gevolg van het (DBMO-)contract of een bouwproject. Een goede samenwerking vraagt om inzicht in elkaars belangen en doelstellingen om daar rekening mee te kunnen houden. Die moeten geëxpliciteerd én op papier gezet worden zodat ze gedeeld kunnen worden met de achterban van de samenwerkingspartner en andere betrokkenen bij de samenwerking.

Doel en middel
Natuurlijk is het plan geen doel op zich. Net zoals het schoolgebouw voor Zone.college ook geen doel op zich is maar een middel om goed onderwijs te kunnen geven. Het gebouw is immers ook het logische gevolg een gezamenlijk geformuleerde visie op onderwijs. En dat geldt voor het exploitatieplan ook.

In het geval van deze schoollocatie speelde ook Asito een belangrijke rol bij de totstandkoming van het exploitatieplan. Zij verricht de komende 10 jaar het schoonmaakonderhoud. De fasen die wij samen met Zone.college en BINX Smartility hebben doorlopen tijdens het opstellen van het exploitatieplan, zijn de eerste stappen in een 15-jarige samenwerking. Zie het als een veilige omgeving waarin je elkaar kunt leren kennen, je ambities en doelstellingen kunt uitspreken, kunt bijstellen en op elkaar kunt afstemmen. Gezamenlijk investeren in de ‘zachte kant’ van een contract: de samenwerking.

Samenwerking als oneindig spel
Eind 2019 verscheen in Nederland het nieuwe boek van Simon Sinek, The Infinite Game. In dit boek borduurt Sinek voort op de speltheorie van James P. Carse (1986) en stelt hij dat zero-sum games steeds minder beklijven. Sinek stelt dat winnen of verliezen steeds minder vaak het doel van de wedstrijd is maar het spel gaande houden vele mate belangrijker is.
Om ‘oneindige wedstrijden’ vol te houden, zo stelt hij, moet je onder andere een 1) hoger doel hebben, 2) moedig leiderschap tonen, 3) onderling vertrouwen hebben en 4) een flexibele aanpak voorstaan.

Met meer toeval dan wijsheid hebben wij samen met Zone.college en BINX Smartility de afgelopen maanden met elkaar invulling gegeven aan deze voorwaarden van Sinek. Om ervoor te zorgen dat het (samenwerkings)spel tenminste de komende 15 jaar gaande gehouden kan houden. We hebben de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking waarbij oog voor de ambities en doelstellingen van de betrokkenen zijn vastgelegd, zodat hier, over en weer rekening mee gehouden kan worden. En zodat er op gestuurd kan worden. Dat vraagt om moedig leiderschap, waarbij je af en toe wat moet laten. De ander iets moet gunnen. Om op basis van het vertrouwen in je partner de wedstrijd voort te blijven zetten.

Geschreven door: Casper Meinders

Meer weten over het vormgeven van een duurzame samenwerking?
Neem dan contact op met Casper Meinders.

Gerelateerde blogs

  • Gezond
  • Organisatie
maart 2020

Maatregelen draaijer+partners in verband met het coronavirus

De gezondheid van onze mensen, klanten en relaties staat voorop. draaijer+partners volgt de ontwikkelingen met […]

  • Aanbesteden
  • Leer
februari 2020

Almende College: krappe budgetten omzetten naar een toekomstbestendige huisvesting!

In 2017 zijn wij betrokken geraakt bij het Almende college vanuit de vraag Help ons […]

  • Omgevingspsychologie
  • Innovatie
februari 2020

Hoe omgevingspsychologie kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en sociale omgeving

De aandacht voor het creëren van gezonde en sociale omgevingen blijft steeds verder toenemen. Terecht wat ons betreft: […]