Zo ziet een slimme werkomgeving eruit!

In een reeks van drie blogs nemen wij jou mee naar de ideale werkomgeving van de toekomst. In de afgelopen twee blogs spraken wij voornamelijk over de gezonde en sociale aspecten van de werkomgeving. In deze blog lichten wij de slimme aspecten van de werkomgeving verder toe.

Aangezien we onszelf steeds bewuster zijn van de factoren die ons welzijn beïnvloeden, willen we deze factoren ook makkelijker meetbaar maken. Door krachten te bundelen en de juiste partijen aan elkaar te koppelen, kan het welzijn op meerdere manieren worden gemeten en verbeterd. Een populaire vorm die we steeds vaker terug zien komen, is het gebruik van slimme sensoren. We spreken hierbij niet alleen over sensoren die bepaalde situaties binnen een ruimte kunnen meten, maar ook over sensoren die op interactieve wijze met gebruikers kunnen communiceren en zo het gedrag van gebruikers inzichtelijk kunnen maken.

Een mooi voorbeeld van slimme en interactieve technologie is de manier waarop gebruikers hun behoeften en gebouwbeleving via een app kunnen aangeven. Deze gegevens worden in een datasysteem verwerkt en teruggekoppeld naar de HR- en/of FM- afdeling. Zij kunnen middels deze uitslagen bepaalde toepassingen in de ruimtes aanbrengen en de geluksfactor en gebouwbeleving van hun medewerkers verhogen. Ook kunnen werkplekken en services met deze informatie worden gepersonaliseerd per gebruikerstype. Met deze gegevens krijgt een organisatie ook inzichtelijk waar de knelpunten binnen de werkomgeving liggen.

Met slimme (meet)technieken kunnen de behoeften van gebruikers en de benutting van ruimtes steeds beter inzichtelijk worden gemaakt. Zo ontstaat er een grote databank aan gegevens van gebouwengebruik. De kracht zit hem vooral in de vertaling van deze gegevens en de verbinding naar de juiste partijen. Door integraal samen te werken en de beschikbare data uit de systemen te verbinden, ontstaan slimmere gebouwen die een beter welzijn van de gebruiker en een beter milieu stimuleren.

Als we in de toekomst onze werkomgeving meer gaan inrichten op basis van ‘gezonde en sociale’ behoeftes, is het van belang dat gebouwen vooraf al toekomstbestendig worden ingericht. Behoeftepatronen of organisatiestructuren veranderen meestal om de drie à vijf jaar. Een werkomgeving moet dus zo worden ingericht dat deze voor íedere doelgroep op íeder moment en bij íedere activiteit naar wens te maken is. Daarnaast speelt ook de verandering van technologische ontwikkelingen en devices een belangrijke rol bij de inrichting van onze werkomgeving. Door het gebruik van nieuwe technologieën veranderen ook onze wensen van bijvoorbeeld zittend naar staand, lopend of fietsend werken.

Wil jij meer weten over de ideale werkomgeving van de toekomst? Op donderdag 9 mei verschijnt ons trendrapport ‘De werkomgeving van de toekomst: gezonder, socialer én slimmer!’

Wil jij meer weten over de ideale werkomgeving van de toekomst? Op donderdag 9 mei verschijnt ons nieuwe trendrapport ‘De werkomgeving van de toekomst: gezonder, socialer én slimmer!' 
 

Gerelateerde blogs

  • Vastgoed
  • Organisatie
augustus 2019

Op exchange in vastgoed paradijs Seattle

Ruim een half jaar geleden vertrok Jurriaan Postema naar Seattle voor zijn Exchange Program aan […]

  • Circulair
  • Zorg
augustus 2019

Met de ambitieversneller naar de Green Deal Zorg 2.0

Het doel om CO2 en energie te besparen en geen aardgas of fossiele brandstoffen meer […]

  • Circulair
  • Innovatie
augustus 2019

Durf samen te experimenteren

Een nieuw gebouw realiseren of een bestaand gebouw aanpassen is een spannende aangelegenheid. Een inschatting […]