Huisvesting aanpassen aan de eisen van de 1.5 meter economie

De wereldwijde uitbraak van Covid-19, het coronavirus, stelt ons voor een nieuwe realiteit en heeft impact op onze leef- en werkomgeving. Organisaties staan voor een grote uitdaging: vorm en inhoud geven aan de 1.5 meter maatschappij. Maar hoe creëer je een veilige omgeving voor je medewerkers, klanten, patiënten of leerlingen?

"Toekomstbestendige huisvesting die corona-proof is en voldoet aan de richtlijnen van social distancing.”

Visie

Het samenspel tussen mensen, middelen en processen

Binnen de nieuwe werkelijkheid moeten we samen zorgen voor een veilige werkomgeving die corona-proof is. Dat vergt een aanpassing van mensen, middelen en processen. Want een veilige werkomgeving creëer je niet door het uitrekenen van de hoeveelheid medewerkers die je per vierkante meter kwijt kunt en het realiseren van de ‘1.5 meter werkplek’.

HRM, Communicatie, Vastgoed- en Facilitymanagement moeten hierin nadrukkelijk samenwerken. Zo zorg je voor de invoering van de nodige, bij de bedrijfscultuur passende, functionele en organisatorische maatregelen. Het is een collectieve uitdaging om tools en middelen te ontwikkelen die de gewenste werkwijze en het beoogde gedrag ondersteunen maar ook stimuleren.

Onze korte termijn aanpak

Vlug Veilig Verblijven voor kantoren en Routekaart voor de zorg

Vlug Veilig Verblijven
Onze aanpak helpt je om direct te starten met het functioneel geschikt maken van de, bij de nieuwe regelgeving passende, huisvesting. Het resultaat is
een 1.5 meter maatregelenkaart met mogelijkheden en maatregelen voor de korte termijn op het gebied van logistieke bewegingen, kantoorinrichting, planning, ontvangst, schoonmaak, beveiliging en een goed uitgeruste werkplek.

Wij voeren een quickscan uit: een korte snelle analyse van de mogelijkheden binnen de huidige huisvesting. Aan de hand van onze checklist kijken we onder andere naar de bestaande huisvesting, de inrichting, de ondersteunende diensten en de mogelijkheden die er zijn om deze corona-proof in te regelen. Aan de hand van indelingstekeningen kunnen we een veilige routing van verkeers- en logistieke stromen aangeven en anderzijds een veilige afstand tussen werk- en overlegplekken. Zo kan de maximale capaciteit worden bepaald.

Wij werken samen met een aantal partners op het gebied van huisvesting, facilitair en ICT om de adviezen snel te realiseren. Denk daarbij aan handyman- en verhuisdiensten, een werkplek beschikbaarheidsapp, dienstverleningsadviezen en verbouwingen.

Ergonomische NEN-Spec2 eisen voor kantoorplekken in het kader van Covid-19
Onze collega Melissa Jongerius heeft meegewerkt aan het formuleren van nieuwe NEN-eisen voor kantoorwerkplekken, van belang nu veel bedrijven ‘reboarden’ en hun kantoren moeten herindelen volgens de 1.5-economie. Uitgangspunt is het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Deze NEN-spec is gratis te downloaden van de NEN site.

Routekaart versoepeling bezoekregeling
Nu er zicht is op een versoepeling van de bezoekregeling voor Care instellingen is het zaak goed voorbereid te zijn op de nieuwe werkelijkheid en alle maatregelen die daar bij horen. Waar moet je als zorginstelling allemaal aan denken en wat moet je regelen? draaijer+partners heeft een routekaart ontwikkeld voor logistieke vraagstukken voor de verschillende ruimten en diensten als leidraad voor de uitwerking. De antwoorden op de vraagstukken kunnen vervolgens verwerkt worden in het verplichte Plan van Aanpak, welke in afstemming met en goedgekeurd door de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en de regiebehandelaar, definitief wordt. De routekaart vind je op deze website onder downloads.

"Deze situatie vraagt om buiten de gebaande paden te gaan en uitzonderlijke oplossingen te bedenken. Vaak blijkt dat we veel gedaan kunnen krijgen. We gaan het gewoon dóen in plaats van eerst eindeloos plannen maken, beren op de weg benoemen en vergaderen.”

Peter Ruchti

Onze lange termijn aanpak

Ambitieversneller 1.5

De ambitieversneller is een aanpak om tot een toekomst-bestending organisatie- en huisvestingsbeleid te komen op strategisch en tactisch niveau. De thema’s financiën, logistiek en verduurzaming vertalen we naar business cases en value cases met concrete deelprojecten en een stappenplan. 

Daarvoor starten wij een (online) dialoog op over de impact van de ondersteunende diensten (huisvesting, facilitair, HRM, ICT) op jouw primaire proces voor de komende jaren. We doorlopen in (online) interviews en workshops een aantal thema’s om van ambitie naar resultaat te komen. Denk hierbij aan:  

 • Financiële analyse: impact 1.5 meter huisvesting op huisvestings- en facilitaire kosten.   
 • Logistieke analyse: inzichtelijk maken logistieke knelpunten, optimale nieuwe routing, werkstijlen, bezettingsgraad en binnenklimaat.  
 • Verduurzamingsmogelijkheden: verduurzaming van gebouwen en duurzame dienstverlening. 


Uiteraard kunnen wij ondersteunen bij de realisatie en implementatie van deze business cases en 
value cases.  

 

Toekomstbestendige huisvesting
Naast het geschikt maken van jouw huisvesting voor de 1.5 meter maatschappij is het ook nú het moment om aan de slag te gaan met  jouw eigen maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan het realiseren van een duurzamere, energie neutrale werkomgeving, reductie van de uitstoot van stikstof, een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor jong en nieuw talent en het hebben en behouden van adaptief vermogen om ontwikkelingen in de toekomst snel te kunnen opvangen. Alle ondersteunende afdelingen, zoals HRM, facilitair, huisvesting en ICT zijn hierbij betrokken en daarom adviseren wij ook hier een integrale benadering.  

draaijer+partners kan jou inspireren en begeleiden met het formuleren van passende strategische ambities en speerpunten. Deze vertalen en implementeren we vervolgens naar concrete plannen voor jouw organisatie en huisvesting. Natuurlijk doen wij inspiratiesessies, workshops en interviews bij voorkeur live zodat de interactiemogelijkheden optimaal worden benut. Maar voor nu beschikken wij over alle online tools om zo, binnen de digitale omgeving, te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst. 

“Een corona-proof werkplek gaat over het vaststellen van het nieuwe evenwicht tussen mensen, middelen en processen.”

Marieke Winter

Wij bieden

 • Vlug Veilig Verblijven: snel inzicht in de korte termijn mogelijkheden om huisvesting corona-proof te maken
 • Lange termijn mogelijkheden om jouw huisvesting toekomstbestendig te maken
 • Ambitieversneller: middellange termijn mogelijkheden om huisvesting toekomstbestendig te maken
 • Helpdesk om (kosteloos) te sparren of advies te vragen over actuele huisvestings- en vastgoedzaken
 • Online organisatieonderzoek naar de leereffecten van de coronacrises
 • De spreek-luisterverbinding: om bewoners van verpleeghuizen en zorgvoorzieningen met hun familie te kunnen laten communiceren
Jan Joost
Jan Joost MestebeldDirecteur
Marieke
Marieke WinterSenior adviseur
Liesbeth
Liesbeth SchellensSenior adviseur

Gerelateerde blogs

 • 1.5 meter
 • Werk
augustus 2021

Van de nood een deugd maken: socialere, gezondere en slimmere huisvesting na Covid-19

Organisaties zoeken naar het nieuwe evenwicht in de 1.5 meter maatschappij. Het Covid-19 virus maakt […]

 • 1.5 meter
 • Werk
september 2020

Van pandemie naar gezonde en slimme werkomgeving

De coronacrisis is van grote invloed op de manier waarop we, ook in de toekomst, […]

 • 1.5 meter
 • Leer
juli 2020

Een positieve herwaardering van het fysieke onderwijs

Een historisch onderwijsjaar is het geworden. Leerlingen hebben zonder eindexamen te doen hun diploma behaald […]

 • 1.5 meter
 • Werk
juli 2020

De werkomgeving als ontmoetingsplek

De afgelopen maanden heb ik, net zoals de meesten van ons, thuis gewerkt en met […]

 • 1.5 meter
 • Leer
juni 2020

Op zoek naar het nieuwe evenwicht binnen de schoolomgeving na COVID-19

Waarom draait het in onderwijsgebouwen nog altijd om het overdragen van kennis? Volgens mij is […]

 • 1.5 meter
 • Leisure
juni 2020

Kunnen we ons weer laten vermaken in onze leisure omgevingen?

Alle leisure omgevingen van attractieparken en dierentuinen tot aan midgetgolf werden, vanwege de door de […]

 • 1.5 meter
 • Leer
mei 2020

Het strategisch plan kan in de prullenbak!

De afgelopen jaren hebben wij voor tal van onderwijsinstellingen strategische plannen opgesteld. Op basis van […]

 • 1.5 meter
 • Innovatie
mei 2020

Corona biedt ook kansen

We kunnen er niet meer omheen: we leven voorlopig in een 1.5 meter samenleving. Daarin […]