Zorg + Wonen

Met gezonde huisvesting
worden zorgpartijen ontzorgd

De gebouwen waarin zorg wordt verleend, geven wij graag de aandacht die ze verdienen. Wij reiken oplossingen aan die de werkprocessen beter ondersteunen en daardoor de zorgkosten verlagen. Zo kunnen medewerkers zich richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg.

Partner in duurzame bedrijfsvoering

Door de groeiende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgprofessionals is er geen sector die meer onder druk staat dan de zorg. Samen met onze opdrachtgevers en partners ontwikkelen we toekomstbestendige zorgomgevingen. Onze aanpak brengt de ambities van de zorgorganisatie in lijn met de behoeften van haar medewerkers en cliënten. Zo vergroten we het werkplezier van de zorgmedewerkers en het woongeluk van de bewoners. Doordat we ook de bedrijfsvoering efficiënt inrichten, nemen we de vastgoedzorgen van bestuurders weg. Samen creëren we omgevingen waar mensen zich prettig voelen en die bijdragen aan de gezondheid en het herstel van de cliënten.

Onze diensten

  • Strategisch huisvestingsplan
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Business case
  • Huisvestingsadvies
  • Programma van Eisen
  • Bouw- en projectmanagement
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Exploitatieadvies
  • Facilitaire dienstverlening
  • Smart Building Strategy

Van strategie en advies
naar duurzame exploitatie

Veel zorggebouwen zijn verouderd. Daardoor zijn ze niet duurzaam en soms zelfs onprettig om in te zijn en te werken. Maar de balans tussen het geld dat je in huisvesting steekt en het geld dat beschikbaar blijft voor zorg moet natuurlijk wel in evenwicht zijn. Hoe kunnen we gebouwen een nieuw leven geven en tegelijkertijd bijdragen aan het welzijn van mensen? Met onze maatwerkaanpak leveren we meer dan huisvestingsadvies. We ondersteunen de hele vastgoedcyclus en dragen bij aan duurzame zorg en exploitatie.

De wensen en ambities van jouw organisatie zijn het uitgangspunt. Op basis daarvan bepalen we welke organisatie- en gebouwdata hierbij van toepassing zijn. De inzet van slimme systemen is onlosmakelijk verbonden met onze visie op toekomstbestendige zorgexploitatie. Wij realiseren een duurzame huisvesting die past in de omgeving en geschikt is voor toekomstige generaties.

Lees meer over onze slimme toepassing van data.

“De gebouwen waarin zorg wordt verleend, geven wij graag de aandacht die ze verdienen. Of dat nu zorgwoningen voor ouderen betreft, een kliniek waar mensen langdurig verblijven of een ziekenhuispoli.”

Mendy Grootenhuis
Senior adviseur bij Draaijer

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Door het inzetten van Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt de cliënt thuis zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de cliënten geeft VPT de mogelijkheid tot langere zorgmomenten, meer tijd en aandacht voor de cliënt. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen binnen de zorgsector. Zorgorganisatie krijgen de mogelijkheid om op een andere wijze de zorg te organiseren zonder zelf vastgoed te ontwikkelen.

En om medewerkers te werven die meer gericht op welzijn en servicegerichtheid. Samen vertalen wij de ambitie van de organisatie in het VPT programma. 

Lees het blog over een goed doordacht Volledig Pakket Thuis (VPT).

Adviseur / Teamlead

Jurriaan Postema

Senior adviseur

Ben Grijpstra

Adviseur

Charlotte Rosenkötter

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Senior adviseur

Mendy Grootenhuis

Bouwmanager

Niels Kuiken

Senior bouwmanager

Wijnand Bakker

Senior adviseur

Frederik van Oeveren

Senior bouwmanager

Hans Spit

Adviseur

Mirjam Rodenburg

Adviseur

Ukyo Morpey

Senior adviseur

Karin Voetberg

Adviseur

Luuk van den Oever

Meer weten over
andere omgevingen?

Draaijer zorgt dat mensen optimaal kunnen werken, leren, zorgen en recreëren.