Renovatie en nieuwbouw WoonZorgcentra Haaglanden

Als gevolg van een toenemende en veranderende vraag naar woningen met zorg staan er voor de komende periode een aantal omvangrijke renovatie- en nieuwbouwprojecten op stapel. Draaijer begeleidt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) door middel van advies, ontwikkeling en projectmanagement op diverse (bestaande) locaties.

Onze diensten

  • Conceptontwikkeling
  • Projectmanagement
  • Procesmanagement
  • Directievoering en toezicht

Succesvolle samenwerking

In de initiatiefase richten wij ons op het verder brengen en realiseren van vastgoedprojecten. Gezamenlijk sturen de professionals van Draaijer het ontwerpteam aan, om zo de ontwerpfases voor de gebouwen van WZH te doorlopen. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van de opdrachtgever door kennis te delen, nauw samen te werken en te sparren over projecten. Zowel onze projectmanager als ontwikkelmanager zijn nauw betrokken bij de projecten van WZH, dit zorg voor een fijne onderlinge samenwerking tussen alle partijen.

Ontwikkelen van Programma’s van Eisen

Voor het opstarten en de realisatie van deze projecten zijn we verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van Programma’s van Eisen naar plannen voor nieuwbouw-, herontwikkelings- en renovatieprojecten. Maar eveneens voor het opstellen van projectplannen en coördineren van haalbaarheidsanalyses die leiden tot businesscases en investeringsvoorstellen.

Verschillende werkzaamheden bij projectmanagement

Tijdens de ontwerpfase, aanbesteding, contractvorming  en uitvoering van de projecten is Draaijer het aanspreekpunt namens de opdrachtgever voor de architecten, constructeurs, overige adviseurs en aannemer. Afhankelijk van het project worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals advisering met betrekking tot het ontwerp en bewaken en toetsen van het Programma van Eisen.

Op dit moment wordt de locatie Bezuidenhout aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag gerenoveerd en omgebouwd van zelfstandige woningen naar ouderwoningen bestemd voor PG. Deze woningen liggen aan de rand van de bosrijke omgeving Haagse Hout, een mooie en beschermde omgeving waar wonen, welzijn en zorg met elkaar verbonden zijn.

Resultaten

  • Doorontwikkeling van Programma van Eisen
  • Een georganiseerd proces waardoor de opdrachtgever volledig ontzorgd is
  • Kansrijke renovaties, passend bij de toekomst van de opdrachtgever
  • Prettige omgevingen waar wonen, welzijn en zorg met elkaar verbonden zijn

Meer weten over dit project?

Neem contact op met ons team.

Senior bouwmanager

Wijnand Bakker

Senior adviseur

Hans Lubbers