Onderwijs + Onderzoek

Een gezond gebouw heeft
een positieve invloed
op prestaties

Er speelt op dit moment heel wat in het onderwijs. Levenslang leren, doorlopende leerlijnen, hybride leren, een gezond binnenklimaat, flexibiliteit en duurzame ambities: stuk voor stuk thema’s die invloed hebben op de huisvesting.

In een hybride leeromgeving moet het schoolgebouw een nog grotere rol spelen bij ontmoeten en verbinden dan in het traditionele klassikale onderwijs. Bovendien wordt verbinding tussen scholen en het werkveld, zoals bij voorbeeld de zorg, steeds belangrijker.

We zien dat veel scholen bezig zijn met de zoektocht naar passende en toekomstbestendige huisvesting. Draaijer helpt hen bij deze zoektocht en zorgt dat de gezonde huisvesting er ook echt komt. Dit is beter voor leerlingen en studenten, beter voor medewerkers en beter voor de wereld.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Dashboarding
  • Smart Building Strategy

Customer Journey als uitgangspunt
voor beleving op maat

Bij onderwijshuisvesting heb je te maken met een diversiteit aan gebruikers, zoals leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Zij hebben verschillende behoeften en eisen. Wij duiken samen met de gebruikers in hun wereld: Wat vinden ze prettig aan een onderwijsgebouw en wat hebben ze nodig om optimaal te kunnen presteren?

Met onze analyse maken we verbinding met de gebruikers en zorgen we voor meer betrokkenheid ten aanzien van de huisvestingsplannen. Hierdoor is de nieuwe onderwijsomgeving afgestemd op echte behoeften en creëren we beleving op maat.

“Er liggen momenteel veel uitdagingen voor de onderwijssector. Maar ik zie vooral veel kansen die we kunnen aangrijpen om betere huisvesting te creëren voor docenten, studenten en leerlingen.”

Jan Joost Flim
Directeur bij Draaijer

Van visieontwikkeling tot en met exploitatie

We vinden het belangrijk dat de huisvesting past bij de organisatie. Dat betekent dat we bij het uitwerken van huisvesting nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de ambities van de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs. We staan naast de gebruiker en werken voor de gebruiker.

Bij de start van ieder project staan de ambities en onderwijsvisie centraal. We stellen vragen en halen informatie op. We voegen daar inspiratie over trends en ontwikkelingen aan toe. De onderwijsvisie vertalen we vervolgens naar een onderwijsconcept en passende huisvesting.

Draaijer weet wat een onderwijsinstelling in elke levensfase nodig heeft. Die kennis zetten we in voor de gebruiksfase. Met een slim dashboard zorgen we voor grip op onder meer ruimtegebruik, binnenklimaat en energieverbruik. Zo zetten we niet alleen een onderwijsgebouw neer dat nu goed werkt, maar zorgen we ook voor een toekomstbestendige omgeving voor de volgende generatie.

Senior adviseur

Alie Kok

Directeur

Jan Joost Flim

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Adviseur

Anissa de Korte

Senior projectmanager

Bart Griess

Adviseur

Christiaan de Gries

Senior projectmanager

Gerjan Heersink

Projectmanager

Haris Licina

Senior projectmanager

Henri Cornelissen

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Projectmanager

Tim Veltman

Adviseur

Patrick Regterschot

Adviseur

Noa Reerink

Senior adviseur

Suzan van Egmond

Meer weten over
andere omgevingen?

Draaijer zorgt dat mensen optimaal kunnen werken, leren, zorgen en recreëren.