Slimme aanpak voor grote onderwijsportefeuilles
Oplossing

Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs

Hoe geef je invulling aan het onderwijsbeleid en neem je de juiste huisvestingskeuzes? Draaijer neemt het opstellen van een IHP uit handen, betrekt alle schoolbesturen hierbij en geeft advies hoe je verbeteringen pragmatisch kunt aanpakken. Nu en in de toekomst.

Onze diensten

  • Strategie
  • Vastgoedadvies
  • Huisvestingsadvies
  • Dashboarding
  • Slim ecosysteem

Integrale benadering zorgt voor gedegen besluitvorming

Gemeentes en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van omvangrijke onderwijsportefeuilles. Veel schoolgebouwen zijn verouderd of voldoen niet meer aan de eisen van modern onderwijs. We hebben te maken met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van energieprestaties, gezondheid en bekostiging. Schoolgebouwen moeten bijdragen aan CO2-reductie en eigenaren zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen.

Er is steeds meer zorg en aandacht voor een gezond binnenklimaat (Frisse Scholen) en investeringen in en onderhoud van huisvesting moeten betaalbaar blijven. Hoe maak je realistische besluiten zodat je kunt bijdragen aan duurzaamheid, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling?

“Met een slim IHP geeft Draaijer invulling aan het onderwijsbeleid en krijg je huisvestingsadvies voor een pragmatisch aanpak. Nu en in de toekomst.”

Peter Loonstra
Senior adviseur bij Draaijer

IHP met maatschappelijke meerwaarde

Draaijer gelooft dat een schoolgebouw een inspirerende omgeving moet zijn, waar zowel leerlingen, docenten als andere gebruikers zich prettig voelen en die midden in de maatschappij staat. Daarom zorgen we voor een toekomstbestendige omgeving die ontmoeten stimuleert en die aanzet tot beweging en gezonde keuzes. Dit draagt bij aan belangrijke maatschappelijk thema’s rondom duurzaamheid, vitaliteit, segregatie, kansengelijkheid, participatie en sociale cohesie in een wijk. We helpen om huisvesting te creëren die niet alleen leidt tot betere prestaties voor de gebruiker, maar ook actief bijdraagt aan de strategische onderwijsbehoeften en de maatschappelijke behoeften binnen een gemeente.

Dashboard voor inzicht, grip en sturing 

Met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen we de focus op onderwijs, bedrijfsvoering én sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hier richten we de hele levenscyclus van schoolgebouwen op. Samen met de gemeente en betrokken besturen maken we aan de hand van sturingskaders de ambities en het beleid concreet. Deze kaders koppelen we aan diverse openbare en niet-openbare informatiebronnen. In en over schoolgebouwen zijn namelijk al veel data beschikbaar. We verbinden systemen en technieken en voegen daar vervolgens intelligentie aan toe. Dit visualiseren we in een slim, realtime dashboard van alle onderwijsgebouwen. Zo creëren we inzicht in de totale onderwijsportefeuille met daarbij inzichten in de investerings- en exploitatiekosten op korte en lange termijn. Onze maatwerk aanpak zorgt dat je kunt sturen naar een haalbaar huisvestingsbeleid.

Resultaten

  • Pragmatische aanpak om impact te realiseren op duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit en talentontwikkeling
  • Inzicht in totale onderwijsportefeuille en analyse van de exploitatie van de gebouwen
  • Op maat gemaakt en overzichtelijk dashboard met concrete adviezen voor korte en lange termijn (4, 8 en 16 jaar)
  • Optimaal presterende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Wil je weten hoe een slim dashboard jou kan helpen?

Wil je grip krijgen op de bezetting en benutting van ruimtes? Neem contact met ons op of vraag een gratis demo aan.

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Senior adviseur

Alie Kok