Een toekomstgericht IHP voor duurzame, flexibele onderwijshuisvesting Gemeente De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een nieuw, breed gedragen IHP voor haar primair en voortgezet onderwijs. Op basis daarvan wil zij proactief, planmatig en integraal investeren in haar onderwijshuisvesting. Uitgaande van een duurzaam, toekomstgericht IHP.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Huisvestingsadvies
  • Vastgoedadvies
  • Exploitatieadvies

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Een groot deel van de onderwijshuisvesting van De Fryske Marren is gedateerd en dient gerenoveerd of vernieuwd te worden. Daarnaast zijn levensduur verlengende maatregelen het onderzoeken waard in het kader van duurzaamheid en circulariteit. De gemeente wil daarom aan de hand van een nieuw te ontwikkelen IHP, een langetermijnplanning voor haar onderwijshuisvesting ontwikkelen, die daarbij tevensantwoord geeft op de aanvraagsystematiek voor bekostiging en bouwheerschap. Zij heeft Draaijer gevraagd haar daarin te ondersteunen.


Actieve betrokkenheid bij stakeholders

Er is een grote groep stakeholders; de gemeente en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en kinderopvang. Daarom organiseert Draaijer thema- en rondetafelsessies waarin zij in een open setting actief betrokken worden in het proces. Met interviews krijgen schoolbesturen ook individueel de kans input te leveren. Deze informatie verwerkt Draaijer in voorgesteld beleid voor de gemeente.

Op basis van alle input wordt een gezamenlijke visie ontwikkelt. Visie op onderwijs en opvang, samenwerking en duurzame huisvesting. Draaijer legt de strategische consequenties inclusief scenario’s vast en bepaalt met de stakeholders een ontwikkelstrategie & programma.

Resultaten

  • Breed gedragen Integraal Huisvestingsplan (IHP)
  • Heldere afspraken rondom samenwerking
  • Slim, interactief dashboard van de complete onderwijsportefeuille
  • Inzicht in noodzakelijke ingrepen en financiële consequenties


Compleet pakket aan diensten

Voor dit project leveren we een breed pakket aan diensten vanuit de Draaijer Group en houden daarmee de lijntjes kort. Zo ontwikkelt Rondmakers een overzichtelijk dashboard waarin op compacte wijze informatie over alle betrokken locaties en de portefeuille inzichtelijk wordt.

Meer weten over dit project?

Wil jij ook een slim integraal huisvestingsplan voor je gemeente? Bekijk onze oplossing.

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Alie Kok