Sport + Cultuur + Leisure

Optimaal genieten tijdens je vrije tijd

Publieksaccommodaties, zoals sportaccommodaties, stadions, theaters en musea kenmerken zich door een groot aantal gebruikers en bezoekers met een grote diversiteit. Je wilt dat al die mensen het naar hun zin hebben en graag terugkomen.

Bewegen en beleven

Draaijer heeft jarenlange ervaring in de sectoren sport, cultuur en leisure en weet de wensen van de gebruikers te vertalen naar unieke en inspirerende belevingsconcepten met een duurzame, toekomstbestendige exploitatie.

Draaijer helpt bij de strategie, ontwikkeling en exploitatie van gezonde omgevingen waar gebruikers optimaal genieten, bewegen of beleven.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Conceptontwikkeling
  • Masterplanning
  • Business case en value case
  • Programmamanagement
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Project- en exploitatieadvies

“Om relevant te blijven, moet je huisvesting kunnen voorzien in de behoefte van nu én kunnen inspelen op een snel veranderende wereld.”

Berry ten Pas
Directeur bij Draaijer

Een fijne omgeving voor nu en in de toekomst

De ambitie van je organisatie en de behoefte van je doelgroep staan centraal. Daarnaast kijken we naar ontwikkelingen in de sector, het potentieel van de omgeving en de (on)mogelijkheden van het gebouw.

Met een integrale benadering doorlopen we alle stappen, van visieontwikkeling en concept tot en met haalbaarheid en exploitatie. We zijn bedreven in het opstellen van de business case en we maken de juiste vertaling naar het gebouw en de bedrijfsvoering.

Anders kijken naar sportaccommodaties

De wereld van sporten, bewegen en lichamelijke activiteiten verandert continu, met nieuwe sportvarianten en technologische innovaties. Tegelijk zien we dat mensen minder in verenigingsverband bewegen en dat zij nieuwe manieren vinden om samen te sporten.

Ook zien we dat er steeds meer aandacht komt voor vitaliteit, sociaal ontmoeten en de mentale voordelen van sporten.

Deze trends vragen om een nieuwe manier van kijken naar sportaccommodaties. Met ons Programma van Bewegen zetten we sporttrends om in inspirerende en innovatieve oplossingen. Het belangrijkste is dat iedereen op zijn/haar eigen manier en eigen niveau kan bewegen.

Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar kansen voor gezamenlijk gebruik door onderwijs, zorg en andere maatschappelijke organisaties.

Culturele belevingsconcepten

De vrijetijdseconomie wordt steeds omvangrijker, terwijl onze tijd juist schaarser wordt. In deze tijd is het voor een culturele instelling meer dan ooit cruciaal om relevant te blijven. Hoe houd je je programmering actueel? Hoe haal je structureel nieuwe bezoekers binnen en zorg je dat mensen terugkomen? Hoe blijf je in verbinding met hen en welke rol speelt je organisatie in de maatschappij of in de directe omgeving?

Draaijer helpt bij het beantwoorden van deze vragen. We kijken naar de kracht en het onderscheidend vermogen van je organisatie en zorgen voor een optimale bezoekersbeleving. Op integrale wijze begeleiden wij bij het realiseren van een uniek belevingsconcept, van visie tot customer journey. Hospitality is een vanzelfsprekend onderdeel van onze business case.

Directeur

Berry ten Pas

Senior adviseur / Teamlead

Eva Limonard

Senior adviseur

Hylke Hellinga

Senior adviseur

Bertina Seffinga

Projectmanager

Nynke Wolters

Adviseur

Lars van Tiel

Projectmanager

Berfin Yardak

Projectmanager

Pavlos Efstathiou

Projectmanager

Robert Schrama

Senior adviseur

Frankwin van Beers

Meer weten over
andere omgevingen?

Draaijer zorgt dat mensen optimaal kunnen werken, leren, zorgen en recreëren.