Optimaliseren vastgoedportefeuille Gemeente Eemsdelta

Eemsdelta is een fusiegemeente van de voormalige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De werkzaamheden betreffende het vastgoed waren in die gemeenten niet hetzelfde ingericht. Om de werkzaamheden binnen de vastgoedketen goed en helder te organiseren en uit te kunnen voeren, zijn Rondmakers en Draaijer gevraagd om de vastgoedketen te optimaliseren. 

Onze diensten

 • Visievorming
 • Strategie
 • Huisvestingsadvies
 • Dashboarding
 • Onderhoudsmanagement

Huisvestingsvraagstukken

Draaijer en Rondmakers werken momenteel samen aan uiteenlopende vraagstukken van gemeente Eemsdelta, waarmee de vastgoedketen wordt geoptimaliseerd:

 • Opstellen Nota Vastgoed 
 • Opstellen beheerplan 
 • Opstellen voorstel voor optimalisatie van de organisatiestructuur van de vastgoedbeheerketen met een heldere verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden.  
 • Opstellen werkboek vastgoed waarin onder meer procesafspraken zijn vastgelegd met interne stakeholders 
 • Inzicht en overzicht creëren van de vastgoedportefeuille (totaalbezit, gebruik, kosten) 
 • Adviseren over en begeleiden van het programma vastgoedinformatie op orde als opmaat naar een strategisch vastgoedplan  
 • Beleidsadvies op diverse terreinen vanuit afdeling vastgoed 

  

Resultaten

 • Inzicht en overzicht volledige vastgoedinformatie

Meer weten over dit project?

Bertina vertelt je graag meer.

Senior adviseur

Bertina Seffinga