Strategie en advies

  • Visie- en ambitievorming
  • Strategie en Plan van Aanpak
  • Inspiratie
  • Conceptontwikkeling ​
  • Masterplanning​​
  • Haalbaarheidsonderzoek ​
  • Business case
  • Huisvestingadvies ​
  • Programma van Eisen
  • Project- en exploitatieadvies

Conceptontwikkeling en advies

Een huisvestingsvraag begint met de visie van je organisatie en haar ambitie ten aanzien van de omgeving. Aan de hand van voorbeelden dagen we je uit om de lat hoger te leggen. Draaijer formuleert deze ambities op heldere wijze, zodat ze als basis kunnen dienen voor de verdere uitwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een Programma van Eisen.

Een goed doordachte strategie geeft richting en leidt tot concrete doelen voor de omgeving, zodat zij waarde toevoegt aan de bedrijfsprocessen. Ons doel: gezonde en slimme huisvesting die past bij je organisatie en zorgt voor een omgeving waar mensen zich fysiek en mentaal prettig voelen.

Het ontwikkelen van een huisvestings- of gebiedsconcept maakt dat huisvesting echt onderscheidend is en aansluit bij de kracht, potentie en specifieke wensen en kansen van de organisatie. Door onze ervaring maken we scherpe keuzes en werken we aan een uniek concept met draagvlak.

“De visie en ambitie van jouw organisatie vormen de basis voor de strategie. Wij zorgen samen met jou dat alles helder en in haalbare huisvestingsoplossingen wordt geformuleerd.”

Jurriaan Postema
Adviseur bij Draaijer

Business cases en workshops

Heeft jouw verbouw- of nieuwbouwproject een (financiële) verdiepingsslag nodig? Wij stellen business cases op die de benodigde inzichten geven om investeringsbeslissingen te onderbouwen. Wij analyseren de kosten en opbrengsten, de mogelijke risico’s en potentiële kansen. We berekenen de jaarlijkse exploitatielasten en -opbrengsten en ondersteunen je bij het structureren van de financiering. Zo maak je weloverwogen en onderbouwde keuzes. Ook voor herbestemming, transformatie en verduurzaming van een gebied of gebouw ben je bij ons aan het goede adres.

Samen met de betrokken interne afdelingen verkennen we in een aantal workshops hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien en wat ervoor nodig is om dat in te richten. Wat gaat er goed en moet vooral behouden blijven? Wat moet beter en vraagt om een efficiencyslag? Met door ons ontwikkelde methodieken en ervaren adviseurs begeleiden wij transitie naar een toekomstbestendige en wendbare beheerorganisatie.

Maak kennis met de experts van Draaijer

Onze ervaren collega’s helpen bij visievorming, strategie en advies in diverse sectoren:
· Zorg + Wonen
· Onderwijs + Onderzoek
· Werkplek + Kantoren
· Sport + Cultuur + Leisure

Adviseur / Teamlead

Jurriaan Postema

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Bertina Seffinga

Senior adviseur

Alie Kok

Senior adviseur

Frederik van Oeveren

Senior adviseur

Hans Lubbers

Senior adviseur

Karin Voetberg

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Senior adviseur

Mendy Grootenhuis