Een aantrekkelijk multi tenant gebouw Pharos Hoofddorp

Tegenover het NS station Hoofddorp staat het Pharos gebouw; een mooie kantoortoren van Cairn Real Estate. Het pand duurzaam en aantrekkelijk maken voor potentiële huurders, dat was de uitdaging waar Draaijer bij betrokken werd.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Huisvestingadvies
  • Facilitaire dienstverlening 

Hoge ambities

Stichting de nieuwe draai dacht creatief mee met de ontwikkelaar over de mogelijkheden van het pand. Cairn Real Estate gaf ons de kans om onze visie over gezond en energieopwekkend werken in het echt gestalte te geven.

Er werd een viertal ambities geformuleerd die aan het gebouw een bijzonder karakter moesten geven, met aantrekkingskracht voor de gevestigde bedrijven en de mensen die daarvoor werken:

  • Maximum health: Pharos is een baken van gezondheid.
  • Zero waste: Pharos geeft richting aan de groene, circulaire economie.
  • Total energy: Pharos als energiebron voor mensen en de omgeving.
  • Vibrant community: Pharos is een veilige haven voor ontmoeting en samenwerking.

De voor het project gebruikte slogan ‘Together we build the healthiest working community’ sluit hier mooi op aan.

Resultaten

  • Volledige invulling van de ambities: maximum health, zero waste, total energy en vibrant community
  • Alle huurders zijn begeleid zodat zij het gebouw optimaal kunnen gebruiken
  • De facility organisatie is ingericht met een slimme community app voor een breed scala aan services


Ambities als uitgangspunt

Niet het Programma van Eisen vanuit de opdrachtgever, maar de vastgelegde ambities – maximum health, zero waste, total energy en vibrant community – werden uitgangspunt voor de herontwikkeling. Samen met de betrokken preferred suppliers en het ontwerpteam legde Draaijer als regisseur de oplossingen vast in één ambitiedocument. Hierin werd geformuleerd hoe de partners gezamenlijk deze doelstellingen concreet zouden invullen.

Tijdens de herontwikkeling bleef het gebouw in gebruik en heeft Draaijer een actieve rol gespeeld bij de huurdersbegeleiding. De nieuwe huurders van het multi-tenant gebouw trokken niet gelijktijdig in het gebouw. Alle huurders zijn begeleid in de wijze waarop zij het gebouw kunnen gebruiken om er de gezondste werkomgeving van Nederland van te maken. Er is een duurzame, circulaire omgeving gecreëerd met een gezonde inrichting, die onderdeel is van community.

“De focus op facility management in combinatie met de ambitie op het gebied van healthy working maakt dit project bijzonder vergeleken met andere opdrachten. Deze insteek sluit goed aan bij de kracht van Draaijer om strategische samenwerkingen aan te gaan en de klant van ontwerp tot exploitatie te ontzorgen.”

Marieke Winter
Senior adviseur bij Draaijer

Slimme technieken 

Deze werkwijze, maar ook het geschepte onderlinge vertrouwen, gaf een boost aan het samen werken naar de einddoelen, maar ook aan het toepassen en samen ontwikkelen van innovaties. Zo zijn er slimme technieken in de ramen en de gevels gebruikt die een positieve invloed hebben op het klimaat in het pand en op het energieverbruik en is er een WIFI-vrije ‘reload room’ voor de gebruikers van het pand gecreëerd.  

Er is een community-app ontwikkeld voor de onderlinge communicatie tussen de diverse huurders. De app wordt niet alleen gebruikt voor diensten ten behoeve van huurders, maar ook voor inzage in de bezettingsgraden en bij voorbeeld het bedienen van licht en temperatuur. Zo is Pharos goed op weg om verbinding te creëren tussen de diverse gebruikers én om een serieus “slim gebouw’ te worden. 

Betrokken projectpartners 

De vier ambities zijn op een optimale manier ingevuld, door alle gekozen partijen vanaf het begin te betrekken bij het project. Delen van het ontwerp werden steeds integraal in kleine teams uitgewerkt.

Tijdens de ontwerpsessies en kernteamoverleggen werden werkzaamheden van de verschillende disciplines structureel op elkaar afgestemd.

Er is gewerkt op basis van een lean planningsmethodiek met een optimale samenwerking, waarbij alle betrokken partners goed konden inspelen op de gegevensbehoefte van de anderen. Ook tijdens de realisatie vonden structurele overleggen met alle projectpartners plaats.

Architecten: CUBE Architecten en ASWA Architecten b.v.
Interieur: Sheryl Leysner

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Werkplek + Kantoren vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Marieke Winter

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Senior projectmanager

Bart Griess

Senior bouwmanager

Wijnand Bakker