Toekomstbestendige en wendbare facilitaire organisatie Revalidatie Friesland

Bij revalidatie Friesland staat de patiënt centraal en is zorgverlening de corebusiness. Aan Draaijer de taak om de facilitaire dienst te optimaliseren zodat deze maximale ondersteuning biedt aan de zorg.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Conceptontwikkeling
  • Facilitaire dienstverlening

Wendbare facilitaire dienst

De facilitaire omgeving is van essentieel belang voor het realiseren van zowel (revalidatie)doelstellingen van patiënten als medewerkers van Revalidatie Friesland. Dit vraagt om een wendbare facilitaire dienst met een stevig middenkader. Hiervan was in de zomer van 2020 nog geen sprake.

Op ad interim basis werd bij Revalidatie Friesland een afdelingshoofd facilitaire dienst van Draaijer ingezet. Zij bracht ook een advies uit hoe te komen tot een toekomstbestendige, wendbare facilitaire dienst waarbij de verbinding met patiënt, medewerker en bezoeker voorop staat.

“Omdat we fysiek bij de opdrachtgever op locatie aanwezig zijn, kunnen we een langdurige relatie met elkaar aangaan en zijn wensen steeds vaker en beter vertalen. Dat is absoluut van toegevoegde waarde.”

Jurriaan Postem
Teamlead Zorg+Wonen bij Draaijer


Richten, inrichten en verrichten

Er is gestart met de projectopdracht om een gastvrij dienstverleningsconcept te ontwikkelen, gekoppeld aan de ambitie van de organisatie. Dit is uitgevoerd aan de hand van drie stappen: Richten, Inrichten en Verrichten.

Bij stap 1, Richten, is de organisatie in kaart gebracht aan de hand van deskresearch en interviews. Hierbij ligt de focus op het realiseren van quick wins en een doorkijk te krijgen op korte en middellange termijn.

Aandachtspunten zijn:

  • De verbinding leggen met het zorgproces.
  • De facilitaire ambitie, visie en doelstellingen formuleren.
  • Deze uitkomsten verbinden met inzichten in de facilitaire kosten.

Bij stap 2, Inrichten, worden de daadwerkelijke verbetervoorstellen per onderdeel verbonden aan een concreet Plan van Aanpak met heldere stappen voor de implementatie en mogelijke kostenbesparingen.

Tijdens stap 3, Verrichten, vindt de daadwerkelijke implementatie plaats, door Revalidatie Friesland zelf uitgevoerd door de nieuwe, met hulp van Draaijer geworven afdelingshoofden.


Gestructureerde soft en hard services

Om de facilitaire organisatie te optimaliseren en de zorginstelling maximaal te ondersteunen, zijn diverse processen binnen de afdeling inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk gestandaardiseerd. Hierdoor is sturing op kosten, personele formatie en flexibiliteit in dienstverlening mogelijk. Dat maakt meebewegen met de ambitie binnen de organisatie gemakkelijker.

Senior Adviseur Anniek Dijkstra is als ad interim hoofd facilitaire dienst ingezet. Zij heeft zowel de soft als de hard services georganiseerd en aangepast. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan verbinding tussen de wensen en behoeften vanuit de corebusiness enerzijds en de expertise op het gebied van inkoop anderzijds.

Resultaten

  • Een efficiënte en toekomstbestendige facilitaire organisatie
  • Verbinding met de zorgteams
  • Structurele besparing van exploitatiekosten

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Adviseur

Patrick Regterschot