Optimaliseren van planmatig onderhoud Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis in Oost-Nederland. MST streeft ernaar om voortdurend de dienstverlening te verbeteren. Binnen de verschillende planmatige onderhoudsprojecten in MST begeleidt Draaijer het ziekenhuis om een efficiënte huisvesting te realiseren.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies
  • Facilitaire dienstverlening


Beheer en onderhoud

MST maakt al jarenlang onderhoudsafspraken met Croonwolter&dros voor planmatig onderhoud aan technische installaties. Draaijer, expert in strategische huisvesting, begeleidt MST en Croonwolter&dros bij het maken van de juiste keuzes voor een duurzamer en effectiever onderhoud. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat MST nu al rekening houdt met technische aanpassingen voor de komende tien jaar.

MST, Croonwolter&dros en Draaijer zijn sterk in het benutten en inzetten van elkaars competenties, kennis en ervaring. De hechte samenwerking zorgt voor een effectieve, innovatieve en efficiënte onderhoudsrelatie voor de lange termijn. Hierdoor kunnen optimalisaties in onderhoudscontracten vastgelegd worden die leiden tot win-win-situaties voor alle betrokken partijen.

Resultaten

  • Besparing op onderhoud- en beheerkosten
  • Effectief, innovatief en efficiënt onderhoud
  • Lange termijn onderhoudsrelatie
  • Betrokken gebruikers

Nieuwe ziekenhuisinstallaties

In 2021 heeft Croonwolter&dros nieuwe smart building-technologieën toegepast bij het vervangen van de brandmeldinstallatie. Hiermee zal een forse bijdrage geleverd worden aan de efficiencyslag die MST wil maken voor de korte en lange termijn. De besparing wordt bereikt door lagere beheer- en modificatiekosten, omdat meer werkzaamheden nu in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn de preventieve kosten verlaagd door toepassing van sensoren en predictive maintenance.

Draaijer werkte aan een kostenbesparingsmodel voor MST, waarin verbetering van de kwaliteit en toepassing van innovatieve technieken van de ziekenhuisinstallaties de hoofdrol spelen. Om hiervoor de juiste informatie boven tafel te krijgen, ging Draaijer met de mensen op de werkvloer in gesprek om te horen hoe het onderhoud verbeterd kan worden. Dat leverde een groot aantal praktische kansen op. Bijzonder aan deze samenwerking is dat de vergoeding voor Draaijer afhankelijk is van de werkelijke besparing die voor MST wordt gerealiseerd.Predictive maintenance

De hechte samenwerking tussen MST, Croonwolter&dros en Draaijer zorgt voor een effectieve, innovatieve en efficiënte onderhoudsrelatie voor de lange termijn. Maar bovenal wordt er samengewerkt aan een prettig gebouw, waar patiënten, bezoekers en medewerkers graag verblijven. Welzijn van alle gebruikers staat immers centraal bij MST.

Voor het beheer en onderhoud van gebouwen gebruikt Draaijer haar label Oxxer. Oxxer is ‘the next step’ in prestatiecontracten: we sturen hiermee proactief op gedrag en niet op contract.

Lees het inspirerende interview met MST, Croonwolter&dros en Draaijer over het succes van hun duurzame samenwerking.

“Het is vrij uniek dat het ambitieniveau voor een optimalisatieslag zo ver gaat dat nieuwe, concrete afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een nieuw contract.”

Edgar Anholts
Directeur Draaijer Group

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Ben Grijpstra

Directeur Draaijer Group

Edgar Anholts