Een huiselijke GGZ omgeving Dimence

Dimence is een zorgverlener die zich voornamelijk richt op patiënten met psychische problemen. Jaren geleden werkten wij al samen om zeven GGZ omgevingen in één centraal gelegen gebouw onder te brengen: Westerdok Almelo. Vervolgens hielpen wij Dimence bij de realisatie van de Orthopsychiatrische Woon- en behandelvoorziening autisme (OPW) in Deventer. Daarna is ook de High & Intensive Care (HIC) in Zwolle geopend. Drie mooie projecten waarvan wij veel hebben geleerd.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Aanbesteden en contractvormen
  • Directievoering en toezicht

Planetree

Voor het Westerdok in Almelo waren wij betrokken bij de opgave om een volledig Planetree en prikkelvrije zorgomgeving te realiseren waar zowel patiënten, medewerkers als bezoekers zich thuis voelen. Planetree is een mensgerichte zorgvisie met een focus op betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. Een mooie visie waarbij de cliënten volledig centraal worden gezet.

Door de toepassing van brede gangen, natuurlijke materialen, rustgevende tekeningen, veel groen en daglicht is het Westerdok in Almelo omgeturnd tot een helende, Planetree omgeving waar cliënten én bezoekers tot rust kunnen komen.

“Samen vormen de drie Dimence locaties een nieuwe standaard voor huisvesting binnen de GGZ-omgevingen in Nederland en buitenland. Een inspirerende case om een voorbeeld aan te nemen dus!”

Wijnand Bakker
Senior bouwmanager bij Draaijer

Zelfredzaamheid

Het is voor cliënten met psychische problemen van uiterst belang dat zij zich ondanks hun klachten vooralsnog zelfredzaam kunnen voortbewegen. De cliënten van Dimence hebben dan ook meer regie in eigen handen gekregen. Zo kunnen zij digitaal hun eigen afspraken inplannen. Sommige van deze afspraken kunnen zelfs online via beeldzorg worden uitgevoerd.

Ook in het Westerdok zelf zijn diverse toepassingen uitgevoerd waardoor patiënten zich zelfstandig binnen het gebouw kunnen bewegen. Dimence heeft in plaats van prominente aanmeldzuilen hosts ingezet die cliënten de weg wijzen, zodra zij er zelf niet uitkomen. Een overzichtelijke wayfinding is binnen het Westerdok dan ook door de gehele omgeving doorgevoerd.

Gepersonaliseerd en huiselijk

Een omgeving die als thuis aanvoelt. Dat is wat Dimence voor haar cliënten wil creëren. Ieder domein en elke afdeling moet een veilige en prikkelvrije omgeving bieden. Na de succesvolle opening van het Westerdok in Almelo, volgde ook de opening van de nieuwe Orthopsychiatrische Woon- en behandelvoorziening autisme (OPW) in Deventer. Beide vestigingen dienden als mooie voorbeelden voor de nieuwe High & Intensive Care in Zwolle.

Om de HIC volledig naar wens van de gebruiker in te richten, hebben zowel afgevaardigden uit de cliënten- en ondernemingsraad als teamleiders en verpleegkundigen van de locaties in Almelo en Deventer hun ervaringen gedeeld tijdens de verschillende gebruikersbijeenkomsten. Vanuit deze bijeenkomsten zijn de schetsontwerpen voor de HIC in Zwolle opgesteld en in 2019 is de nieuwe afdeling succesvol geopend, waarna de cliënten hun nieuwe locatie op de Eerdelaan konden betreden.

Meer weten over deze projecten?

Onze collega’s van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Senior bouwmanager

Wijnand Bakker

Adviseur / Teamlead

Jurriaan Postema