Museum renovatie en uitbreiding Drents Museum

Het Drents Museum in Assen voert een actief en ambitieus tentoonstellingsbeleid, vaak samen met buitenlandse musea. Om dit beleid te realiseren en zo meer bezoekers te trekken, was uitbreiding van het museumcomplex noodzakelijk. Ook de provincie Drenthe onderkende dit en besloot opdracht te geven voor de uitbreiding en later ook het depot en de herinrichting van het Drents museum. Draaijer was vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek tot en met de oplevering adviseur en projectmanager van het project.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Conceptontwikkeling
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Huisvestingsadvies
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Projectmanagement
  • Directievoering

“Door het enorme commitment van alle betrokkenen is het Drents Museum nu een ongelooflijk mooi, tijdloos gebouw dat fraai is ingepast in het landschap en dat zeer positieve reacties bij bezoekers oproept. Draaijer heeft het hele proces goed gemanaged.”

Michel van Maarseveen
Voormalig directeur Drents Museum

Partner van A tot Z

Draaijer was partner van het museum voor het gehele project van initiatieffase tot en met de ingebruikname van zowel de renovatie/uitbreiding van het Rijksmonumentale museum als het nieuwe depotgebouw. In nauwe samenspraak met het museum is een vertaling gemaakt van internationale museumambities naar het concept, Programma van Eisen en stedenbouwkundige inpassing inclusief afstemming met gemeentelijke disciplines en belanghebbenden.

Resultaten

  • Realisatie van een hoogwaardige huisvesting voor het museum
  • Aanzienlijke groei in hetaantal bezoekers

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over

Directeur Draaijer Group

Edgar Anholts