Innovatieve en duurzame thematisering WILDLANDS Adventure Zoo

WILDLANDS Adventure Zoo is een thema dierenpark in Emmen. Draaijer werd ingeschakeld om van de verouderde en financieel zwakke dierentuin een duurzaam en innovatief park te maken waar de beleving van de bezoeker centraal staat.

Onze diensten

  • Projectmanagement
  • Conceptontwikkeling
  • Directievoering en toezicht
  • Onderhoudsmanagement

Kennis uit de hele wereld verzameld

De leisure wereld focust op gastvrijheid en beleving: de bezoeker staat centraal. Voorbeelden van themaparken en dierentuinen van over de hele wereld werden onderzocht. Tijdens de conceptontwikkeling is door het wereldwijde netwerk van dierenparken kennis over het houden van dieren ingebracht . Binnen Europa is onderzoek gedaan naar de installaties voor de enorme kas. Voor de waterkwaliteit is

gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van Waterleidingmaatschappij Drenthe. Samenwerkingen met onder meer lokale partijen hebben geleid tot diverse innovaties: de eerste vlasvezel hefbrug, stenen gemaakt van tijdens uitgravingen vrijgekomen leem, een nieuw energiebedrijf dat energie opwekt uit het grondwater en een warmtenet voor het park en de omgeving.

Resultaten

  • Belangrijkste reden voor succes: kennis over de leisure omgeving en de specifieke behoeften
  • Behalen van duurzaamheidsambities
  • Wildlands is volgens planning geopend
  • Verbeterde businesscase door eficiëntere financiering en exploitatie


Partijen laten samenwerken

Het plan was volgens velen onhaalbaar: wegens een financiële reddingsoperatie waren er veel stakeholders om rekening mee te houden onder een enorme tijdsdruk. Draaijers beoordeling van het eerste concept leidde tot een aangepast plan. Dankzij deze aanpak werden wij gevraagd ook het project aan te sturen. Die aansturing was gericht op het waarmaken van de klantbeleving. Partijen moesten worden geselecteerd en teams ingericht, waarbij het proces moest worden geborgd om de risico’s te beheersen.

Dit begeleiden en de benodigde partijen op een goede, soepele manier laten samenwerken was een van de belangrijkste bijdragen van Draaijer. De business case is gedurende het proces verscherpt, waardoor de financiering gunstiger is geworden. Dit heeft onder meer te maken met het energieconcept en de financiering hiervan, maar ook met een betere onderhouds- en beheerorganisatie.


Unieke aanpak

Bij de inrichting en uitvoering is veel aandacht besteed aan het doorgronden van de opdracht en het (her)kennen van elkaars expertise, binnen een design-build & maintainstructuur (DBM) met juridische en financiële kaders, waaronder het investeringsbudget, de exploitatiekaders en het ontwerp.
De uitwerkingen op het gebied van waterzuivering en klimatisering (grootste Europese kas), het ontwerp van de beplanting met het bijbehorende logistieke proces en het ontwerpen en realiseren van alle thematisering vereisten

een unieke aanpak. Het projectmanagement was gericht op samenwerking met de ontwikkelaar/aannemer (en medefinancier VolkerWessels) en het betrekken van de werknemers van het park. Ook heeft Draaijer de ontwikkeling en aansturing van de duurzaamheidsopgave en directievoering op zich genomen. De transformatie naar een leisure organisatie, de marketing en communicatie waren eveneens onderdeel van het proces.

“De ontwikkeling van Wildlands is uniek: zo integraal, zo divers. Ik ken maar weinig partijen die dit kunnen overzien en ook nog waarde kunnen toevoegen.”

Frankwin van Beers
Oud directeur bij WILDLANDS Adventure Zoo


Innovatieve contracten

De exploitatie staat centraal in een leisure opgave. Hoe kun je klanten verleiden om (steeds opnieuw) naar het park te komen en er geld uit te geven? Iedere (ontwerp)keuze is vanuit deze invalshoek gemaakt. De afweging wat de marktpartij beter kan uitvoeren en wat door de eigen organisatie beter kan worden uitgevoerd is een belangrijke pijler geweest voor het M-contract. Mede op basis van de serviceniveau-overeenkomst (SLA) is een

prestatiecontract ingericht, waarin ook de wijze van samenwerking is opgenomen. Ook ten behoeve van de waterkwaliteit is een dergelijk contract gesloten. Onderdeel van de exploitatiefase is het gebruik van het theater, waarvoor de huur- en gebruiksovereenkomsten zijn gesloten tijdens de realisatie ervan. Dit alles is in een innovatief DBM-onderhoudscontract omgezet.

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over

Directeur Draaijer Group

Edgar Anholts

Bouwmanager

Niels Kuiken

Directeur Draaijer Group

Peter Ruchti