Ondergronds uitbreiden Paleis Het Loo

Paleis Het Loo heeft gewerkt aan een grote vernieuwing en verbouwing. De indrukwekkende vernieuwing bevat o.a. een ondergrondse uitbreiding. Een ambitieuze uitdaging waarbij Draaijer begeleiding bood in het bouwproces.

Onze diensten

  • Directievoering en toezicht​

Indrukwekkende vernieuwing Paleis Het Loo

Paleis Het Loo heeft gewerkt aan een grote vernieuwing en verbouwing. De ondergrondse uitbreiding bevindt zich onder het voorplein en wordt op 21 april 2023 geopend door Koning Willem-Alexander.

Via deze ondergrondse ruimte kunnen bezoekers de vaste presentatieruimte in de oostvleugel bekijken, het paleis, de winkel en restaurants bezoeken. Voor kinderen is er een geheel eigen plek; het Juniorpaleis in de westvleugel.

Resultaten

  • Grote renovatie die voldoet aan de veranderende behoefte van het museum en zijn bezoekers
  • Realisatie van de ondergrondse uitbreiding die ruimte biedt aan het groeiend bezoekersaantal
  • Ontzorgen tijdens het bouwproces door als directievoerder risico’s en afwijkingen zo snel mogelijk te signaleren en te bespreken


Koninklijke samenwerking

De werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende percelen met elk zijn eigen hoofd- en onderaannemers. Als directievoerder vertegenwoordigt Draaijer Paleis Het Loo en is het aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering hebben we als toezichthouder controle gehouden op het uitvoeringsproces in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Wij zijn in staat om partijen met soms tegenstrijdige belangen en opvattingen met elkaar te verbinden. Er wordt onderling vertrouwen en commitment gecreëerd voor een gemeenschappelijk doel waarbij iedereen wint. De kern van onze aanpak is samengevat onder het motto ‘koninklijke samenwerking’.

“Draaijer draagt Paleis Het Loo een warm hart toe en is daarom sinds 2022 ambassadeur van deze bijzondere locatie.”

Jan Joost Mestebeld
Directeur bij Draaijer

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over

Directeur Draaijer Group

Edgar Anholts

Projectsecretaresse

Daphne Landman