PvE vervangende nieuwbouw Mill Hill College

Het Mill Hill College in Goirle staat voor de opgave om de huidige onderwijshuisvesting te vernieuwen. De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zocht ten behoeve van deze huisvestingsplannen naar een adviseur die het Programma van Eisen voor de nieuwbouw kon opstellen.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Visievorming
  • Project- en exploitatieadvies
  • Kosten- en risicomanagement

Onderwijsvisie uitwerken

Wij vinden het belangrijk om bij de ontwikkeling van huisvesting nadrukkelijk aansluiting te zoeken bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen. Bij aanvang van het project hebben wij de onderwijsvisie en ambities van het Mill Hill College centraal gesteld.

Hiervoor hebben wij informatie opgehaald doormiddel workshops met alle stakeholders (schoolbestuur en gebruikers), waarbij wij ook nadrukkelijk inspiratie hebben ingebracht over huidige ontwikkelingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de omgeving. Met als resultaat een uitgewerkte onderwijsvisie voor de nieuwbouw.

“Door de onderwijsvisie uit te werken in een Programma van Leren, is het PvE afgestemd op echte behoeften en creëren we beleving op maat. ”

Alie Kok
Senior adviseur bij Draaijer


Programma van Leren

De onderwijsvisie is vervolgens vertaald naar een onderwijsconcept, het Programma van Leren, waarin we de noodzakelijke activiteiten hebben beschreven. Het programma van Leren is gebruikt om de huisvestingsuitgangspunten te bepalen voor het Programma van Eisen.

Vervolgens is op basis van het Programma van Eisen een kostenraming en Plan van Aanpak opgesteld voor de realisatie van het project.

Inspireren tot circulariteit en duurzaamheid

Met onze aanpak inspireren wij Mill Hill College om te kijken naar de mogelijkheden op het gebied van ‘slimme’, circulaire en gezonde gebouwen. Wij dagen hen uit om te komen tot gedragen en toekomstbestendige ambities.

Circulair, toekomstbestendig en duurzaam stopt niet bij oplevering. In het Programma van Eisen is ook ruimte voorzien voor een efficiënt gebruik en beheer van het gebouw in de exploitatiefase.

Resultaten

  • Onderwijsvisie uitgewerkt in een Programma van Leren
  • Ruimtelijk- en functioneel Programma van Eisen
  • Een investeringskostenraming op basis van een Programma van Eisen
  • Plan van Aanpak inclusief planning om te komen tot realisatie

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Alie Kok

Senior adviseur

Peter Loonstra