Inspelen op onvoorspelbare toekomst Horizon College

Het Horizon College had behoefte aan een huisvestingsvisie en doorkijk naar de toekomst in de vorm van een Strategisch Huisvesting Plan (SHP).

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies

Rekening houden met verandering

Het doel van het SHP plan was om de visie te beschrijven hoe Horizon haar huisvesting blijvend kan laten aansluiten op het primaire proces. Daarbij rekening houdend met de veranderende behoeften vanuit het onderwijs en haar omgeving. Kern van de huisvesting was om enerzijds een flexibel aanbod van gebouwen te realiseren dat het onderwijs van vandaag en morgen faciliteert en anderzijds bestendig is voor veranderingen in een onvoorspelbare toekomst.

Op basis van een gedegen inventarisatie is Draaijer in staat geweest de wensen en eisen op het gebied van onderwijs te vertalen naar criteria en uitgangspunten voor de huisvestingstrategie van het Horizon College, voor nu en in de toekomst. De locaties moeten dienend zijn aan het onderwijs, niet andersom.

Resultaten

  • Interviews met verschillende gebruikersgroepen
  • Huisvestingsvisie op basis van toekomstige scenario’s huisvestingsbehoefte en vastgoed
  • Afwegingskader welke huisvestingsprojecten en -aanpassingen doorgevoerd moeten worden in de komende jaren

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Directeur

Jan Joost Flim

Adviseur

Patrick Regterschot