Een toekomstbestendige beheersorganisatie Huis voor de Stad Amersfoort

Gemeente Amersfoort bouwt een nieuw Huis voor de Stad. Draaijer is betrokken om exploitatieadvies uit te brengen over het facilitaire beheer en onderhoud.

Onze diensten

  • Project- en exploitatieadvies
  • Procesmanagement

Complex facilitair beheer

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis op basis van de laatste technieken en duurzaamheidseisen. De werkzaamheden zijn volop in gang en volgens planning wordt het gebouw in 2025 in gebruik genomen. Een dergelijk gebouw kent een hoge complexiteit waar het gaat om facilitair beheer en technisch onderhoud.

De gemeente heeft Draaijer gevraagd een aanpak te schetsen waarmee haar organisatie tot een overwogen besluit kan komen over de wijze waarop het nieuwe stadhuis organisatorisch beheerd kan worden, en de stappen hiernaar toe te begeleiden.

Resultaten

  • Aantal mogelijke scenario’s geschetst voor het toekomstige sturingsmodel
  • Advies uitgebracht over voorkeursscenario

Toekomstige beheersorganisatie

Op basis van een drietal werksessies met de betrokken afdelingen is stapsgewijs verkend hoe de toekomstbestendige beheerorganisatie eruit moet komen te zien en ingericht kan worden. Hiervoor is de door Draaijer ontwikkelde methodiek ‘domeinbenadering en exploitatie ontwerpgids’ toegepast.

Daarbij is de integrale strategische doelstelling in het oog gehouden; een gezond, veilig en duurzaam stadhuis waar klant- en gebruikerstevredenheid wordt gerealiseerd door het efficiënt leveren van continu verbeterende dienstverlening. Het is daarbij de bedoeling dat alle gebruikers vanuit één servicepunt bediend worden.

Ontwerp oplossingen

De eerste werksessie is gestart met een doorleefsessie met de architect (Kraaijvanger Architects). Daarbij is ingezoomd op thema’s die voor het toekomstig beheer, onderhoud en de exploitatie van het stadhuis relevant zijn. Hierna zijn de gebruikersprofielen voor het stadhuis gedefinieerd. Vervolgens zijn de domeinen in het stadhuis geïdentificeerd. Per domein is een volledige uitwerking gemaakt van de ontwerpoplossingen vanuit exploitatieperspectief.

Tijdens de laatste werksessie is samen met de architect het ontwerp vanuit facilitair perspectief doorleefd. Deze uitwerking vormt belangrijke input voor de architect. Zo wordt geborgd dat het duurzaam ontworpen stadhuis ook een duurzame exploitatie krijgt. Daarbij is er goed nagedacht over alle toekomstige beheer- en onderhoudswerkzaamheden die er moeten worden uitgevoerd evenals de te gebruiken middelen en materialen.

“Een financieel gezonde exploitatie van het stadhuis begint als het gebouw op de tekentafel ligt, omdat dan de juiste ontwerpkeuzes gemaakt kunnen én moeten worden.”

Marieke Winter
Senior adviseur bij Draaijer

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Werkplek + Kantoren vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Marieke Winter