Blog

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

Gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt het gebouw in 2025 in gebruik genomen. In deze blog vertelt Marieke Winter over de wijze waarop zij met collega Casper Meinders in een aantal workshops het team Facilitaire Zaken aan de hand van de door Draaijer ontwikkelde methodiek ‘domeinbenadering en exploitatie ontwerpgids’ heeft begeleid bij het ontwikkelen van een visie op facilitaire dienstverlening voor het toekomstige stadhuis en daarbij passende concrete ontwerpoplossingen voor een duurzame exploitatie.

Het stadhuis heeft als gebouw een belangrijke en dynamische functie, zowel voor de huisvesting van de ambtenaren als het faciliteren van de diensten aan de burgers. Het gebouw wordt ontwikkeld volgens de laatste technieken en duurzaamheidseisen. Een dergelijk pand kent een hoge complexiteit waar het gaat om zowel facilitair beheer als technisch onderhoud omdat het tegelijkertijd functioneel, gastvrij, toegankelijk en veilig moet zijn. Het ontwerp van het stadhuis bevindt zich momenteel in de Definitieve  Ontwerp (DO) fase. Een financieel gezonde exploitatie van het stadhuis begint als het gebouw op de tekentafel ligt, omdat dan de juiste ontwerpkeuzes gemaakt kunnen én moeten worden. Die keuzes bepalen het financiële resultaat van de exploitatie voor de eerste tien ‘levensjaren’ van het nieuwe pand.

Exploitatie ontwerpgids

De ‘exploitatie ontwerpgids’ is een database met daarin verzamelde kennis op het gebied van facilitaire en onderhoudstechnische dienstverlening. Er staat in beschreven welke ‘eisen en wensen’ aan het gebouwontwerp gesteld moeten worden om een duurzame en efficiënte exploitatie te kunnen bewerkstelligen. Dit levert dan ook belangrijke input voor de architect, aannemer en overige adviseurs.

Domeinbenadering

De domeinbenadering helpt om te komen van strategische doelstellingen naar concrete ontwerpoplossingen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het toekomstige stadhuis doordat al in de ontwerpfase wordt gewerkt aan een goed doordacht ontwerp, waarin een duurzame exploitatie voorop staat.

Doorleefsessie

De eerste werksessie is gestart met een doorleefsessie met Kraaijvanger Architects, waarbij werd ingezoomd op thema’s die voor het toekomstig beheer, onderhoud en de exploitatie van het stadhuis relevant zijn. Daarna zijn we met het team aan de slag gegaan en hebben we  gebruikersprofielen voor het stadhuis gedefinieerd. Vervolgens is verkend welke domeinen in het stadhuis geïdentificeerd kunnen worden, welke behoeften hier zijn, wat de belangrijkste ruimten zijn, welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en wat de succesfactoren per domein zijn.

Per domein is een volledige uitwerking gemaakt van de ontwerpoplossingen vanuit exploitatieperspectief. Tijdens de laatste werksessie is samen met de architect het ontwerp vanuit facilitair perspectief doorleefd. Deze uitwerking vormt belangrijke input voor de architect. Zo borgen we met elkaar dat het duurzaam ontworpen stadhuis ook een duurzame exploitatie krijgt, waar goed nagedacht is over alle toekomstige beheer- en onderhoudswerkzaamheden die er moeten worden uitgevoerd evenals de te gebruiken middelen en materialen.

Senior adviseur

Marieke Winter

"Een financieel gezonde exploitatie van het stadhuis begint als het gebouw op de tekentafel ligt, omdat dan de juiste ontwerpkeuzes gemaakt kunnen én moeten worden."

Marieke Winter
Senior adviseur bij Draaijer