Blog

De Circulaire Aanpak: Optimale samenwerking met het Ecosysteem

Huisvestingsvraagstukken en (ver)bouwprojecten vragen steeds meer om een integrale benadering op het gebied van duurzaamheid. Om opdrachtgevers hierbij te helpen, ontwikkelde Draaijer de Circulaire Aanpak. Een aanpak waarmee we waarde toevoegen die gericht is op de gehele levenscyclus van huisvesting. Financiële waarde, maar ook belangrijke waarden als milieu-impact, welzijn en flexibiliteit. Onze aanpak heeft een oneindig karakter waardoor het niet uitmaakt in welke levensfase een huisvesting(project) zich bevindt. Je kunt altijd circulariteit toepassen.

Eén van de onderdelen van onze aanpak gaat over samenwerking. Onderzoek van Trancibo (uitgevoerd door de TU Delft en de VU) toont aan dat er verschillende barrières en dynamieken meespelen in circulaire projecten. Zo is partnerschap die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, transparantie en vertrouwen een essentiële voorwaarde bij het realiseren van een circulair project. In onze aanpak noemen we dit het Ecosysteem, waarin we streven naar optimale samenwerking en symbiose.

Kansen benutten en impact maken

Het Ecosysteem gaat dus vooral over gedrag. Waar we traditioneel bij huisvestingsprojecten vooral bezig zijn met strak formuleren van eisen en borgen dat partijen zich daaraan houden, zie we dat we meer impact kunnen maken als we open vragen stellen en kansen proberen te benutten. Dit vraagt een andere benadering tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en heeft gevolgen voor bijvoorbeeld inkoopprocessen. We gebruiken verschillende methoden en tools die helpen bij het creëren van dit Ecosysteem.

Zo passen we de leidraad Circulair inkopen van CB’23 toe bij aanbestedingstrajecten. Bijvoorbeeld bij de Bouwteamaanbesteding voor de Energiehub050  waar de markt is uitgedaagd om een integraal plan te maken voor een verplaatsbaar gebouw op basis van geformuleerde gebruiksdoelstellingen, duurzaamheidsambities en circulaire strategieën binnen een taakstellend budget. Dit resulteerde in drie totaal verschillende inschrijvingen, waarbij de winnende inschrijving boven verwachting van de opdrachtgever presteerde.

Circulaire oplossingen

Ook passen we steeds vaker Pitchsessies toe om innovatieve partijen de kans te geven zich te presenteren aan de opdrachtgever en gebruikers van het gebouw. Zo wordt er bij de nieuwbouw van Hogeschool Windesheim in Almere een sessie georganiseerd waar leveranciers hun oplossing voor biobased materialen kunnen pitchen. Zo leggen we verbinding tussen leveranciers en producenten enerzijds, en de aannemer en ontwerpers anderzijds. De directere betrokkenheid van de opdrachtgever en gebruikers in deze fase is absoluut een meerwaarde.

Nog een mooi voorbeeld is het Swettehûs, een circulair icoon in Friesland. We hebben hier de basis gelegd voor een goed werkend ecosysteem. Draaijer heeft een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van de circulaire ambitie en heeft de unieke bouworganisatievorm (bouwteam onder UAV-gc) en het aanbestedingstraject vormgegeven en uitgevoerd. Hierbij is naast de circulaire ambitie ook de focus gelegd op samenwerking.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en circulariteit altijd waardevol bijdragen aan organisatie- en huisvestingsdoelen. En met de juiste projectaanpak kun je ambities waarmaken en toch grip houden op kosten.

Senior projectmanager

Simon de Ruig