Oplossing

Circulaire ambities waarmaken

De gebouwde omgeving heeft een grote impact op de mensen en op de wereld. Huisvestingsvraagstukken en (ver)bouwprojecten vragen steeds meer om een integrale benadering op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe houd je grip op kosten en zorg je toch dat je circulaire ambities waargemaakt worden?

Onze diensten

  • Visievorming
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Bouw- en projectmanagement
  • Directievoering en toezicht
  • Kostenmanagement en risicobeheersing
  • Slim ecosysteem

Duurzame huisvesting binnen budget

Ons antwoord: door minder te doen in plaats van meer, door slimmer te werken in plaats van harder en door focus aan te brengen in de projectambities. Welke waardevolle elementen passen bij jouw bedrijfsidentiteit en jouw gebouw? Wij passen de projectaanpak aan op deze ambities. Door al bij het opstellen van een Programma van Eisen de juiste keuzes te maken, kun je deze keuzes in de vervolgstappen makkelijker realiseren. Daarom leggen we al vroeg in het project de focus op de belangrijkste ontwerpuitgangspunten en KPI’s.

We zorgen dat samenwerkingspartners niet hun eigen discipline vooropstellen, maar het gezamenlijke doel. Hierdoor krijgen we een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen en een project waarin financiële successen gevierd kunnen worden.

We grijpen de kans om de meest circulaire ambities te bepalen, te definiëren en meetbaar te maken. De circulaire projectaanpak van Draaijer begeleidt je hierbij in zes stappen.

De circulaire projectaanpak van Draaijer

Circulaire en toekomstbestendige huisvesting

Circulariteit is meer dan het toepassen van de juiste materialen en herbruikbaarheid ervan. Het gaat ook om een optimaal bedrijfsproces, gezonde medewerkers en een toekomstbestendig gebouw. De circulaire projectaanpak van Draaijer is gericht op het behalen van resultaat in de gehele levenscyclus van de huisvesting. De integrale visie wordt vertaald naar waarde voor de organisatie, de omgeving en de gebruikers. Samen met jou zorgen we voor lage exploitatiekosten, minder impact op het milieu en tevreden gebruikers van het gebouw.

Samenwerking circulair bouwen

Draaijer is partner van Cirkelstad. Cirkelstad streeft naar steden zonder afval, naar hergebruik, maar ook naar anders ontwerpen, nieuwe business cases en het gebruik van biobased materialen.
Momenteel werken we aan het programma Samen versnellen: het Nieuwe Normaal.

Daarnaast is Draaijer partner van de Gebouwenmarktplaats, de aanjager van hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen uit te ontmantelen panden.

“Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid, circulariteit en gezondheid altijd waardevol bijdragen aan organisatie- en huisvestingsdoelen. En aan ambities. Onze circulaire projectaanpak richt zich op het optimaal benutten van deze waarden, doelgericht en met elkaar.”

Simon de Ruig
Senior projectmanager bij Draaijer

Resultaten

  • Financieel haalbare circulaire ambitie
  • Projectorganisatie waarbij gezamenlijke doelen en belangen van alle stakeholders voorop staan
  • Een gebouw met minder impact op het milieu
  • Circulaire, toekomstbestendige huisvesting die past bij de organisatie en de gebruikers

Hulp nodig bij de circulaire aanpak van jouw project?

Onze experts ondersteunen met het verduurzamen van jouw organisatie.

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Senior projectmanager

Bart Griess

Projectmanager

Haris Licina

Senior adviseur

Bertina Seffinga