Vijf verschillende gebruikers onder één dak IEKC Het Gele Park Lichtenvoorde

In het Integraal Educatief Kindcentrum Lichtenvoorde (IEKC) zijn regulier, speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg sinds juni 2021 gezamenlijk gevestigd op de oorspronkelijke locatie van één van de scholen. Het centrum is een combinatie van gebruikers met een gedeelde integrale visie op onderwijs en zorg onder één dak. Draaijer heeft als procesmanager techniek de gebruikers begeleid het ontwerp van het gebouw te vertalen naar de inrichting van interieurconcept, ICT en het gehele buitenterrein.

Onze diensten

  • Procesmanagement
  • Aanbesteden en Contractvorming

Thuisstijlboek

In de rol van procesmanager techniek heeft Draaijer ervoor gezorgd dat alle partijen hun wensen en eisen terugzien in het uiteindelijke ontwerp. Door het begeleiden van de interne processen brachten wij het interieur en exterieur naar het uitvoeringsgereed ontwerp en de realisatie daarvan. De kinderen staan hierin centraal, of ze nu komen voor het (speciaal) onderwijs, (jeugd)zorg of kinderopvang.

Voor zowel het interieur als het exterieur ontwikkelde Draaijer met de gebruikers en externe architect een gezamenlijke ‘thuisstijl’. Hierin zijn de sfeer en de kaders voor de inrichting vastgelegd. Hiermee is ook voor de toekomst duidelijk wat wel en niet wenselijk is ten aanzien van de inrichting. Deze uitgangspunten zijn voor de aanbesteding gebruikt als een startdocument voor de inschrijvingen.

“Draaijer heeft ons als gebruiker bij de hand genomen, ze weten waar ze over praten en vragen door als het om het belang van ons als opdrachtgever gaat. Ook bewaken ze de samenwerking en relaties wat waardevol is bij langdurige projecten.”

Will van der Zanden
Kwartiermaker bij Paraatscholen

Afspraken maken

De aanbesteding van zowel het interieur als het exterieur is in twee meervoudig onderhandse aanbestedingen uitgevoerd. Opdrachtgever en toekomstige gebruikers zijn continu begeleid naar hun nieuwe huisvesting. We hebben de gebruikers goed kunnen ondersteunen in hun beslisproces en hebben samenwerkingen weten vast te leggen. Onder andere de rol van de speeltuinvereniging als voormalig eigenaar van het buitenterrein is van belang geweest.

Net als de rol van de gebruikers van het Gele Park. Uiteindelijk hebben wij deze samenwerking weten te vatten in een samen met de gemeente Oost-Gelre opgestelde afsprakenbrief. Draaijer heeft met de scholen en vereniging goede afspraken gemaakt over het onderhoud (ook van de toestellen) en de verantwoordelijkheden bij calamiteiten.

Subsidies op duurzame onderdelen

Naast de begeleiding van de gebruikers en bestendigen van samenwerken hebben wij een aantal praktische zaken ingeregeld of opgestart, zoals de demarcatie van de exploitatiefase, het aanvragen van vergunningen voor de gebruiksmelding en de berging. Ook vroegen wij subsidies aan voor de watertappunten en het groene schoolplein.

Het buitenterrein is namelijk geen standaardschoolplein geworden, maar een groen, natuurrijk speelterrein waar ontdekken en de verbeelding centraal staat voor ieder kind. Er is goed gekeken naar hoe ook de kinderen met een beperking volwaardig mee kunnen doen op het schoolplein. Het is mogelijk om buiten op het schoolplein les te geven.

Resultaten

  • Een interieurconcept voor elk kind en medewerker
  • buitenterrein dat uitdaagt tot duurzaam en creatief bewegen en natuurlijk leren
  • Alle betrokken partijen kunnen hun wensen en eisen terugzien in het uiteindelijke ontwerp

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Alie Kok

Adviseur

Charlotte Rosenkötter