Functioneel- en ruimtelijk programma van eisen SBO Noord

SALTO, SKPO, SSOE en de gemeente Eindhoven werken samen aan de ontwikkeling van SBO Noord als vervanging van de scholen De Vijfkamp en De Petraschool, inclusief gymvoorziening.

Onze diensten

  • Inspiratie
  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies

Gezamenlijke nieuwbouw

In het schooljaar 2020-2021 is het traject opgestart om te onderzoeken of De Petraschool en De Vijfkamp gezamenlijk in de nieuwbouw van SBO Noord gehuisvest zouden kunnen worden. De aanleiding was, naast inhoudelijke en organisatorische samenwerking, de krimp waar beide scholen mee te maken hadden.

Daarnaast zagen beide schooldirecteuren kansen om met de Mgr. Bekkersschool (MBS) van SSOE samen te gaan werken. In navolging van de visievorming is Draaijer gevraagd te ondersteunen bij de totstandkoming van een gedragen Programma van Eisen (functioneel-ruimtelijk).

Resultaten

  • Gezamenlijk onderwijsvisie SBO Noord
  • Programma van leren
  • Ruimtelijk- en functioneel programma van eisen

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Peter Loonstra