Community gedragen sportvoorziening Sportcentrum Bathmen

De huidige sporthal De Uutvlog in Bathmen is verouderd, de hal voldoet niet meer aan de huidige eisen en toekomstige wensen. Vanuit een burgerinitiatief is het initiatief gekomen om samen met gemeente Deventer een nieuwe sportvoorziening te ontwikkelen. Draaijer is gevraagd om het programma van eisen te schrijven en de ontwerpfase te begeleiden.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Projectmanagement

Burgerinitiatief omarmt door de gemeente

Gemeente Deventer heeft het burgerinitiatief omarmt en is nauw gaan samenwerken met de initiatiefgroep. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is er gekozen voor de realisatie van een complete nieuwe sporthal in combinatie met kleedkamers voor buitensport. De sporthal wordt een plek voor zowel sport als ontmoeting, voor en door de bewoners van Bathmen.

Draaijer is gevraagd om het gekozen scenario, samen met de inwoners van Bathmen, uit te werken in een programma van eisen. Vervolgens hebben wij begeleiding geboden bij de Europese aanbesteding van de architect. Als projectmanager zullen wij betrokken zijn bij het ontwerp en de realisatie van de sporthal middels een bouwteam.

We zijn constant op zoek naar de ‘plus’ voor Bathmen. Door betrokken partners uit te dagen om de opgestelde ambities als uitgangspunt te nemen.

Lars van Tiel
Adviseur bij Draaijer


Werksessies voor iedereen

Samen met de gemeente Deventer en de initiatiefgroep zijn er werksessies georganiseerd met thema’s als: het sporten van de toekomst, ruimte-relaties en organisatievormen. Bij de werksessies was iedereen uit Bathmen welkom. Hierdoor is het PvE met de bewoners en betrokkenen samengesteld waarbij de sociale wensen en beweegbehoefte zijn achterhaald.

Dit geeft ruimte voor het bijschaven van het oorspronkelijke scenario en is de wens ontstaan om ook de voetbalclub volledig te integreren in de sportvoorziening. Dit vraagt om een vergroting van de sportkantine. De inwoners van Bathmen hebben toegezegd gezamenlijk zorg te dragen voor de bijkomende hogere kosten. Door middel van sponsoring, inzet van lokale bedrijven en inzet van vrijwilligers.


De ‘plus’ voor Bathmen

Er zijn in Nederland legio aan sporthallen, wat maakt deze sporthal straks dé sporthal voor Bathmen? Wij zijn nadrukkelijk opzoek gegaan naar de ‘plus’ van de sportvoorziening. Dit vinden wij in de ambities: 1) duurzaam, 2) sociaal, 3) inclusief, 4) innovatief, 5) opgaan in de groene omgeving. Bijzonder aan dit project is dat de toekomstige gebruikers echt in the lead zijn geweest.

Inmiddels is het ontwerpproces in volle gang waarin wij de ambities bewaken en waar mogelijk uitbouwen. Voor elke fase leggen wij de lat hoger en zoeken wij constant naar de ‘plus’ voor Bathmen.

Resultaten

  • Ambitiedocument
  • Programma van bewegen
  • Functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen inclusief duurzaamheidsopties
  • Advies ten aanzien van selectiebesluit

Meer weten over dit project?

Onze collega’s van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over.

Directeur

Berry ten Pas

Projectmanager

Berfin Yardak

Adviseur

Lars van Tiel