Goed te exploiteren sportvoorziening Sportcentrum Europapark

Gemeente Groningen bouwde samen met regionaal opleidingscentrum Noorderpoort het multifunctionele Sportcentrum Europapark. Draaijer werd hierin betrokken voor het samenbrengen van de eisen en wensen van de gemeente Groningen en Noorderpoort om te komen tot een nieuwe multifunctionele, energieneutrale en goed te exploiteren sportvoorziening.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Huisvestingadvies
  • Onderhoudsmanagement

Ambitievorming

Met vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en Noorderpoort hebben wij diverse sportcentra en -concepten in Nederland bezocht om ideeën op te doen. Tijdens inspiratiesessies en dialoogrondes zijn vervolgens de gezamenlijke waarden bepaald die beide partijen verbinden.

Onder leiding van een architect is verder verkend waar het gebouw qua functionaliteit en beleving aan moet voldoen. De gezamenlijke ambities van de gemeente Groningen en Noorderpoort en het gewenste samenwerkingsmodel tussen beide organisaties zijn samengebracht in een ambitiedocument.

Resultaten

  • Optimale bezetting sportfaciliteiten: onder schooltijd én daarbuiten
  • Een energieneutrale en aardbevingsbestendige sportvoorziening van 5.500 m²
  • Een slagvaardige en efficiënte werkwijze door tijdige betrokkenheid en goede samenwerking met alle partijen


Zien bewegen, doet bewegen

Meerdere partijen, meerdere eisen en wensen. In workshops met medewerkers en leerlingen van Noorderpoort en afdelingen van de gemeente Groningen hebben wij de eisen en wensen geïnventariseerd. Ook de input van diverse Groningse sport- en turnverenigingen is meegenomen. In het Programma van Prestaties zijn de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd.

Sportcentrum Europapark moest een inspirerend, dynamisch, laagdrempelig en innovatief centrum voor sport en onderwijs worden – de modernste sportaccommodatie van de stad en de provincie met een optimale bezetting en benutting. Om het bewegen te bevorderen is het een transparant gebouw geworden, waardoor er ook vanaf buiten zicht is op de sporters.


Sturen op materiaalkeuzes en exploitatie

In het Plan van Aanpak hebben wij de stappen, de projectorganisatie en het tijdspad tot en met de exploitatiefase uitgewerkt. Het structuurontwerp was de basis die in de ontwerpfase door het ontwerpteam verder is uitgewerkt tot het bestek. Draaijer heeft de selecties van de ontwerpteamleden en uitvoerende partijen begeleid. Wij zijn betrokken vanaf het begin en hebben daardoor veel kennis en ervaring ingebracht en op materiaalkeuzes en exploitatie gestuurd.

Om in 2035 aan de doelstelling ‘energieneutraal’ te voldoen, heeft de gemeente Groningen gekozen voor een gasloos en energieneutraal sportcentrum. In verband met energieopwekking is het gebouw aangesloten op de centrale warmte-koude opslag van het Europapark. Ook is de accommodatie aardbevingsbesteding.

“Sportcentrum Europapark is geen doorsnee sportgebouw. Samen met Noorderpoort hebben we ingezet op een centrum met optimale sportbeleving voor studenten en verenigingen. Dit gecombineerd met duurzaamheid en een moderne uitstraling waarbij ook de omgeving een sportieve inrichting heeft.”

Elzo Dijkhuis
senior projectmanager, gemeente Groningen


Duurzaamheidsprestaties

Sportcentrum Europapark werd door de gemeente Groningen en Noorderpoort ontwikkeld en wordt nu geëxploiteerd. Sport050, het sportloket van de gemeente Groningen, beheert deze sportvoorziening. Op basis van het bestek heeft Draaijer een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld om vooraf al inzicht te hebben in de korte en lange termijn kosten voor het onderhoud aan gebouwen en installaties en van terreinen.

Gestreefd werd naar een gemiddelde score van 7,5 voor GPR Sporthal & Zwembad. Van Breeam zijn alleen die onderdelen toegepast die echt van toegevoegde waarde zijn. In het najaar van 2018 is het sportcentrum opgeleverd en in gebruik genomen.

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Sport + Cultuur + Leisure vertellen er graag meer over

Senior projectmanager

Gerjan Heersink

Directeur Draaijer Group

Edgar Anholts