Circulaire sporthal voor basisonderwijs en competitiesport Sporthal De Drait

De ruim 40 jaar oude sporthal De Drait in Drachten was aan vervanging toe. Op dezelfde locatie is een nieuwe sporthal gerealiseerd die gebruikt wordt door meerdere basisscholen en circa 15 sportverenigingen. Het sfeervolle, duurzame gebouw stimuleert beweging en sociaal samenzijn.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement

Duurzaam en circulair

De gemeente Smallingerland wilde een duurzame en toekomstbestendige sporthuisvesting en dat is gelukt. We hebben veel materialen uit de oude sporthal een nieuw leven gegeven in de nieuwe sporthal. Zo vormt de geshredderde oude sportvloer nu de toplaag van de nieuwe vloer.

De integrale duurzaamheidsambitie van de gemeente heeft geresulteerd in een gasloos en Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gebouw.

Draaijer is partner van Cirkelstad. Momenteel werken we mee aan het programma Samen versnellen: het Nieuwe Normaal. De sporthal in Drachten is in dit kader een mooi voorbeeld van Circulair bouwen.


Programma van Bewegen

Draaijer heeft een ‘Programma van Bewegen’ opgesteld. Bij alle gebruikers – bewegingsonderwijs, verenigingen én anders georganiseerde sporten – is informatie opgehaald om ze vervolgens te inspireren om ‘out-of-the box’ te denken.

Op basis van dit Programma van Bewegen is een sportinrichter gecontracteerd. Het inrichtingsplan vormde vervolgens het startpunt van de ontwerpopgave van het gebouw.

Resultaten

  • Een sfeervol gebouw dat sport, beweging en sociaal samenzijn stimuleert.
  • Vertaling van duurzaamheidsambitie naar de inzet van gebruikte materialen en producten
  • Een circulair gebouw waar gebruikers van sportverenigingen en het bewegingsonderwijs blij van worden

Meer weten over dit project?

Onze experts vertellen er graag meer over.

Projectmanager

Nynke Wolters

Projectmanager

Haris Licina

Bouwmanager

Niels Kuiken