Demontabel en duurzaam kantoorgebouw Triodos Bank De Reehorst

Aan de rand van Landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg, heeft Triodos Bank een geheel demontabel en duurzaam nieuw kantoor betrokken. Hoe hoog leg je de lat en hoe daag je ontwerpers en bouwers uit? Daar heeft Draaijer bij geholpen.

Onze diensten

  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Projectmanagement

Diverse programma’s

Draaijer heeft een ambitiedocument opgesteld met als input inspirerende sessies met de opdrachtgever én diverse experts. Zo zijn er sessies geweest over biomimicry (wat kun je leren uit de natuur), circulariteit en duurzaamheid. Het ambitiedocument is vervolgens samen met Triodos vertaald in een Programma van Prestaties waarin ruimte was voor innovatieve ideeën en andere dan de traditionele oplossingen.

Samen met de opdrachtgever is een werkplekconcept ontwikkeld. Na sessies met gebruikers zijn de functionele eisen omgezet in ruimtelijke prestaties. Deze hebben een plek gekregen in het Functioneel Ruimtelijk Programma van Prestaties. Ook maakten wij deel uit van de werkgroep duurzaamheid die het Technisch Programma van Eisen heeft opgesteld in de vorm van een Technisch Programma van Prestaties.

“Chapeau voor de mensen van Triodos die de ambities hoog in het vaandel hebben gehouden!”

Liesbeth Schellens
Senior adviseur bij Draaijer


Contracteren en controleren

Het ambitiedocument hebben wij samen met Allen & Overy vertaald naar een ontwikkelcontract met het Functioneel en Technisch Programma van Eisen als bijlage. Tijdens het opstellen van het contract en de contractbesprekingen met Edge Technologies hebben wij Triodos Bank geadviseerd. Waar wij konden hebben wij proactief meegewerkt aan oplossingen voor technische vraagstukken. Gedurende de ontwikkeling heeft Draaijer het interne projectmanagement ondersteund met reviews op de fase-documenten en de implementatie daarvan door Edge Technologies.

Zowel kwalitatief als financieel. Waar nodig ondersteunden wij de onderhandelingen. Voor start van de uitvoering hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd om de meest kritische punten in beeld te brengen. Tijdens onze kwaliteitscontrole op de bouw controleerden wij op kritieke uitvoeringsmomenten, toetsten wij of de aannemer de contractafspraken nakwam en waren wij betrokken bij de deelopleveringen en de eindoplevering.


Duurzame exploitatie

Vanuit onze kennis van de exploitatie van gebouwen hebben wij de ontwikkelcontracten opgesteld en geadviseerd over integrale keuzes met betrekking tot vormgeving, investeringskosten, beheer en exploitatiekosten.

Bij de uitwerking van het outputgerichte Technisch Programma van Prestaties is rekening gehouden met toekomstig onderhoud om een duurzame exploitatie mogelijk te maken.

In 2021 heeft het kantoor op Landgoed De Reehorst de Nationale Houtbouwprijs 2021 gewonnen.

Resultaten

  • Een duurzaam, modern en energieneutraal kantoorgebouw passend bij de visie van Triodos Bank
  • Het gebouw is demontabel, modulair en gemaakt van duurzame en hergebruikte matrialen en staat in Madaster, het materialenpaspoort
  • Een gezonde werkplek voor de medewerkers in een omgeving in evenwicht met de natuur

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Werkplek + Kantoren vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Senior bouwmanager

Wijnand Bakker

Senior adviseur

Ben Grijpstra