Een prettige herstelomgeving Revalidatiecentrum Magentazorg

Op het terrein van Magentazorg in Oudorp Alkmaar is een nieuw revalidatiecentrum gerealiseerd. Draaijer is als project- en bouwmanager betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouw, de sloop en de tuininrichting.

Onze diensten

  • Projectmanagement
  • Directievoering en toezicht

Voorlopig ontwerp toetsen

Het revalidatiecentrum van Magentazorg voldeed niet meer aan de toekomstige wensen. Er lag een voorlopig ontwerp klaar voor nieuwbouw, te realiseren naast en achter het bestaande gebouw.

Het VO is getoetst op o.a. haalbaarheid, kosten en programma van eisen. Mondria Advies en Draaijer hebben een gezamenlijke inschrijving gedaan op de uitvraag voor het project- en bouwmanagement.


Aandacht voor duurzaamheid

Magenta heeft de Greendeal Duurzame Zorg ondertekend. Daar is aan geconformeerd door het gebouw o.a. gasloos te maken en te sturen op goede isolatiewaardes van de scheidingsconstructies. Kiezen voor installaties met een laag energieverbruik en een hoog rendement was daarbij van belang.

Het bouwbudget bleek na doorrekening ruim. Na bijstelling is er 5% tot 8% aan overbodige financiele ruimte geschrapt. Een goede bewaking van het projectbudget resulteerde in een realisatie binnen de aangepaste begroting.


Gefaseerde transitie

De bestaande bouw van het revalidatiecentrum staat op 8 meter van de nieuwbouw en was ten tijde van de bouw functioneel en dus in gebruik. Dit vraagt om een duidelijke coördinatie met alle partijen in de bouworganisatie en de autoriteiten (gemeente, brandweer, ambulance) om overlast tijdens de uitvoering voor het personeel en revalidanten zo minimaal mogelijk te laten zijn. De transitie van de oud- naar nieuwbouw gaat gefaseerd volgens een nauwkeurig opgesteld protocol.

Tijdens de nieuwbouw konden revalidanten vanuit de oudbouw naar de bouw van de nieuwbouw kijken en tijdens de sloop van de oudbouw konden revalidanten dit aanschouwen vanuit de nieuwbouw.

Het oude revalidatiecentrum is gesloopt. De vrijgekomen ruimte is ingericht als entree, parkeerterrein en oefentuin. De gehele inrichting rondom de locatie was eind juli van 2023 gereed.

Resultaten

  • Oplevering van 82 zorgappartementen binnen het gestelde budget
  • Begeleiding bij ingebruikname van het nieuwe revalidatiecentrum
  • Gefaseerde sloop van het oude gebouw
  • Realisatie van een oefentuin

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Bouwmanager

Niels Kuiken

Senior projectmanager

Henri Cornelissen