Oplossing

Maak impact met duurzame bedrijfsvoering in de zorg

Binnen de in Nederland gestelde klimaatdoelen moet ook de zorgsector in actie komen. De wetgeving is nu nog beperkt, maar in het klimaatakkoord hebben zorgbranches wel toegezegd om toe te werken naar een duurzamere bedrijfsvoering.
Maar hoe?

Onze diensten

  • Strategie
  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies
  • Facilitaire dienstverlening
  • Dashboarding

Klimaatakkoord: Duurzame transitie zorgorganisatie

Gelukkig zijn er al diverse oplossingen om een gebouw en het gebruik ervan duurzaam te maken. Wij geloven dat er vooral veel winst te behalen valt in verantwoord gebruik en bijbehorend gedrag door de gebruikers.

De impact daarvan draagt namelijk jarenlang bij aan een positievere footprint. Draaijer begeleidt organisaties bij de transitie naar duurzame bedrijfsvoering in de zorg.

Europese regelgeving verplicht energie-audit (EED)

Vanuit Europese regelgeving zijn sommige zorginstellingen verplicht om een EED (Europese Energie Directive) uit te voeren. Deze EED Energie-audit maakt dat bedrijven en instellingen bewust zijn van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De ‘routekaart voor de EED’ geeft inzicht in het verbruik van jouw gebouwportefeuille en mobiliteit. Vervolgens bieden we concrete verbetermaatregelen die aansluiten op de klimaatdoelen. Denk daarbij aan het duurzaam reinigen van ruimtes en sanitair, gezonde catering en voeding, slim omgaan met afval, gevaarlijke stoffen, water en afvalwater, milieu- en energiemanagement.

Duurzame, toekomstbestendige zorgorganisatie

Of de EED nu wel of niet verplicht is voor jouw organisatie: als je echt verschil wilt maken met een duurzame bedrijfsvoering moet je verder kijken dan de EED!

Samen met jou stellen we graag de routekaart op en onderzoeken we hoe we aanvullend duurzaamheid organisatiebreed kunnen waarborgen. Zo maken we jouw zorgorganisatie duurzaam én toekomstbestendig.

“Een duurzaam gebouw realiseer je niet omdat het moet, maar omdat je er zelf wat aan hebt: een gebouw waar je je prettig voelt.”

Charlotte Rösenkotter
Projectmanager bij Draaijer

Resultaten

  • Voldoen aan de verplichtingen van de energie-audit (EED is verplicht voor zorginstellingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet hoger dan € 50 miljoen)
  • Grip op de zorgportefeuille: huisvesting, bedrijfsvoering en energiestromen
  • Een duurzame, toekomstbestendige zorgorganisatie
  • Kostenefficiency door energiebesparing

Duurzame zorgorganisaties door Green Deal

Draaijer heeft een handtekening gezet onder de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen.

We zien vanuit Draaijer genoeg mogelijkheden om werkprocessen beter te ondersteunen en daardoor de zorgkosten te verlagen. Zodat medewerkers zich kunnen richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg.

Hoe kun je jouw zorgorganisatie verduurzamen?

Draaijer helpt je graag op weg.

Adviseur

Charlotte Rosenkötter

Adviseur / Teamlead

Jurriaan Postema