Green Deal ‘zorg voor de toekomst’ Stichting C23

De versnelling van de verduurzaming van de zorg in Nederland heeft een urgent karakter. Om te komen tot inzicht en kennisdeling hebben Draaijer, Humble Buildings en Smart WorkPlace de stichting C23 opgericht. 

Onze diensten

  • Verduurzaming vastgoedportefeuille
  • Facilitaire dienstverlening
  • Businesscase

Zorgsector efficiënter organiseren

Stichting C23 werkt samen met Stichting Lucrum en Provincie Overijssel. In het programma Green Deal ‘zorg voor de toekomst’ doen tien zorginstellingen uit Overijssel mee. Willen we kwalitatief goede zorg voor iedereen kunnen blijven leveren dan moet de zorgsector efficiënter worden georganiseerd. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot moet omlaag en om te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar wordt is verduurzaming van vastgoed en andere bedrijfsvoering noodzakelijk. 

De Provincie Overijssel wenst een versnelling te faciliteren in de verduurzaming van zorginstellingen binnen de regio. Dit project vormt de basis voor het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen en het behalen van de gewenste duurzaamheidsdoelstellingen. 

Begeleiding op duurzaamheid, energiebesparing en kostenbeheersing

De deelnemers, waaronder Aveleijn en de Twentse Zorgcentra worden vier jaar lang begeleid door Stichting C23 en krijgen ondersteuning vanuit Lucrum en Provincie Overijssel bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. De zorg verdient een nieuwe fysieke en technologische omgeving waarin de beste zorg, een inspirerende werkomgeving en een optimaal onderzoeks- en opleidingsklimaat kan worden ontwikkeld. De kernpunten van het project zijn duurzaamheid, energiebesparing en kostenbeheersing. 

Structuur en versnelling met het duurzaamheidskompas

De weg naar een duurzame zorgsector begint met het innovatieve Duurzaamheidskompas van Draaijer en ExploitatiePartners. Ontwikkeld als reactie op de ambities van de Green Deal Zorg in Nederland, biedt het Duurzaamheidskompas niet alleen een heldere richting, maar ook een nulmeting van de huidige duurzaamheidsinspanningen. Het fungeert als een strategisch instrument om de juiste stappen op zowel de korte als de lange termijn te bepalen.

Het Duurzaamheidskompas koppelt het primaire proces en de facilitaire organisatie en werkt daarbij met alle betrokkenen in een organisatie. De situatie wordt geïnventariseerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo voorkom je een ad hoc aanpak en krijg je een duurzaamheidsoplossing met de juiste kaders, structuur, verantwoordelijkheden én met draagvlak bij de teams.  

Resultaten

  • Structuur en versnelling in je duurzaamheidsaanpak
  • Kostenefficiency door energiebesparing
  • Verduurzaming van zorginstellingen mét draagvlak van facilitaire organisatie
  • Stappenplan naar een duurzame toekomst met het Duurzaamheidskompas

Meer weten over dit project?

Charlotte vertelt je er graag meer over.

Adviseur

Charlotte Rosenkötter