Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelplan Accare

Accare wil een ontwikkelplan voor haar locatie te Smilde. Waarbij het huisvestingsaanbod beter afgestemd wordt op de visie, financiën, de specifieke zorgdienstverlening en de toekomstige (technologische) ontwikkelingen ten aanzien van (zorg)vastgoed. De gebouwen en opzet van Smilde zijn gedateerd en voldoen op termijn niet meer aan de duurzaamheidseisen.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Vastgoedstrategie
  • Conceptontwikkeling
  • Strategisch Huisvestingsplan (SHP)
  • Businesscase

Huisvesting afgestemd op de visie

Accare biedt specialistische jeugdhulp op bijna dertig locaties in Noord- en Midden-Nederland. In Smilde heeft Accare een terrein met diverse gebouwen voor klinische behandeling van jongeren. Hier wordt intensieve zorg en hulp geboden aan kinderen en jongeren met psychische problemen.

De huisvesting op het terrein in Smilde is verouderd en niet efficiënt. Het terrein biedt meer ruimte dan Accare nodig heeft.

De organisatie heeft zich eerst gefocust op haar (toekomstige) doelgroep en dit uitgewerkt in haar zorg-/behandelvisie. Een belangrijke conclusie is dat Accare graag verder wil met een goed toegeruste, gespecialiseerde verblijfsvoorziening met een kliniek. Het is de backbone van het totale behandelaanbod van Accare. Daarbij wordt het ontwikkelplan afgestemd op de huidige locatie, het groene karakter en in samenspraak met de gemeente en andere stakeholders.

“Het ontwikkelplan is afgestemd op de huidige locatie en uitgewerkt in een haalbare en betaalbare ontwikkeling van nieuwbouw in een businesscase.”

Senior adviseur
Draaijer

Het ontwikkelplan

Draaijer creëert een ontwikkelplan voor Accare gericht op de locatie te Smilde. Het ontwikkelplan moet zorgen voor een toekomstbestendig en duurzaam zorg- en huisvestingsconcept voor de klinische functies van Accare. Dit concept is voor een breed klinisch en ambulant zorgaanbod, met mogelijkheden voor het innoveren en intensiveren van het netwerkconcept, in samenwerking met ketenpartners.

Concreet betekent dit dat er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld is met ruimtelijke, functionele, technische en financiële uitgangspunten vertaald naar een ruimteprogramma. Het PvE is gebaseerd op het gewenste zorgconcept van Accare met een passend en flexibel gebouwconcept. Er wordt onderzocht welke aanvullende ambulante functies en voorzieningen ondergebracht kunnen worden in Smilde en wat de impact hiervan is op de benodigde ruimte.

Integrale en verfijnde businesscase

De businesscase van het ontwikkelplan bevat niet alleen stichtingskosten, maar ook exploitatielasten. Daarnaast is het beschikbaar stellen van een deel van het terrein op locatie Smilde aan derden, ook meegenomen in de verfijnde businesscase. Zo is er aan de hand van diverse scenario’s onderzocht waarmee de dekking verbeterd zou kunnen worden.

Draaijer neemt het voortouw in de begeleiding en zal Accare zoveel mogelijk ontzorgen in het opstellen van deze oplossingsgerichte businesscase.

Resultaten

  • Een ontwikkelplan afgestemd op de huidige locatie en het groene karakter.
  • Nauw samenspraak met de gemeente en andere stakeholders.
  • Haalbare en betaalbare ontwikkeling van nieuwbouw in een businesscase.

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Mendy Grootenhuis

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Adviseur

Ukyo Morpey

Senior projectmanager

René Siebring