Een uniek onderwijsprogramma voor de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn Vitaliteitscampus Kardinge

Een gezonde leefstijl voor en door iedereen. Dat is de opgave waar de stad Groningen samen met de regio voor staat. In dat kader heeft Alfa-college Draaijer gevraagd om samen met Sport050, Topsport Talentschool en de gemeente Groningen de plannen voor de de Vitaliteitscampus Kardinge te ontwikkelen.

Onze diensten

  • Strategie
  • Masterplanning
  • Business case
  • Gebiedsontwikkeling
  • Vastgoedadvies

Een plek voor sport, recreatie, onderwijs, zorg, wonen en werken

De Vitaliteitscampus is een initiatief van Alfa-college en partners. Ze is ontstaan vanuit een publiek-privaat programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. Het gebied rondom sportcentrum Kardinge moet de komende jaren transformeren tot de fysieke Vitaliteitscampus. Er wordt een plek gecreëerd waar sporten, recreëren, leren, zorg, welzijn, gezondheid, wonen en werken bij elkaar komen. Concrete projecten zijn onder andere een nieuw sportcentrum en nieuwe huisvesting voor de opleidingen Sport & Bewegen en Zorg en Welzijn van Alfa-college.

Namens Alfa-college en in samenwerking met de verschillende partners ondersteunt Draaijer bij de ontwikkeling van de campus. Concrete resultaten zijn onder andere een bidbook, een masterplan, de businesscase, een integraal Programma van Eisen en een samenwerkingsdocument. De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de campus geven een belangrijke impuls aan het verbinden en versterken van een gezonde leefstijl voor en door iedereen.

“Het gezamenlijke doel van alle betrokkenen is om impact te maken op vitaliteit in de omgeving. Hoewel de campus pas over een paar jaar klaar is, zoeken partijen nu al naar mogelijkheden om samen te werken.”

Jan Joost Flim
Directeur bij Draaijer


Groningen Vitaal

Vanuit de visie ‘Groningen Vitaal!’, de onderwijsvisie en huisvestingstrategie van  het Alfa-college wordt –  in nauwe samenwerking met de partners – fasegewijs gewerkt aan de concrete en breed gedragen uitwerking. Het bidbook was daarin een belangrijke eerste stap, vervolgens is dit vertaald naar een masterplan, de business case, integraal programma van eisen en raamwerk voor de samenwerking en gewenste synergie.

Groningen is uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland, Alfa-college wil het meest gezonde schoolgebouw als showcase voor Nederland realiseren en Draaijer loopt ‘als strategisch partner in slimme en gezonde omgevingen’ voorop in het creëren van omgevingen waar je je prettig voelt en het beste uit mensen haalt. Tezamen met de gezamenlijke ambitie van de partners en unieke kenmerken van het Kardingegebied gebied.

Resultaten

  • Programma van Eisen op hoofdlijnen
  • Samenwerkingsdocument
  • Verbinding en versterking van een gezonde leefstijl voor en door iedereen
  • Een prettige omgeving waar studenten – maar ook andere gebruikers – graag komen

Meer weten over dit project?

Onze experts vertellen er graag meer over

Directeur

Jan Joost Flim

Senior adviseur

Peter Loonstra

Projectmanager

Nynke Wolters

Senior adviseur

Hylke Hellinga