Toekomstbestendige campusontwikkeling Campus Eemsdelta Groningen

Campus Eemsdelta Groningen biedt een thuisbasis aan 1.700 leerlingen. Van voortgezet onderwijs tot mbo. Het George Martens, Rudolph Pabus Cleveringa, Theda Mansholt en Noorderpoort zijn er gevestigd. De campus biedt daarmee een gevarieerd aanbod van onderwijs. Scholen werken samen met elkaar én met verenigingen en bedrijven uit de regio. Ook voor sport- en culturele verenigingen komen er voorzieningen.

Onze diensten

 • Project- en exploitatieadvies
 • Projectmanagement
 • Aanbesteden en contractvorming
 • Directievoering en toezicht
 • Facilitaire dienstverlening
 • Onderhoudsmanagement

Passende huisvesting voor diverse activiteiten

In opdracht van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is een campus ontwikkeld voor vier voortgezet onderwijsscholen en een cultuur- en een sportcluster voor de regio. De scholen zijn verdeeld over verschillende gebouwen rondom een gezamenlijk hart. Ieder schoolgebouw heeft zijn eigen identiteit, waarbij de onderwijsvisie vertaald is in het ontwerp. Daarnaast zijn er ruimtes die door de scholen gezamenlijk gebruikt kunnen worden, zoals een de sporthal en het kunst-, cultuur- en sciencegebouw. Ook de ruimte rondom de campus is goed ingevuld met onder meer een voedsel- en pluktuin en een beeldentuin.

Passende huisvesting betekent voor ons dat een gebouw zich optimaal leent voor de beoogde activiteiten die daar gaan plaatsvinden. De verschillende scholen wilden naast gemeenschappelijkheid hun eigen identiteit binnen de campus uitstralen. Specifieke ruimtes voor de grote diversiteit aan leerlingengroepen moesten vanzelfsprekend herkenbaar zijn én binnen de eenheid van het geheel passen.

“Je kunt je huisvesting niet als hefboom gebruiken als je niet de gebruikers – de leraren en de leerlingen – voorbereid op de toekomstige manier van onderwijs geven. Dit hebben we met alle betrokken partijen samen goed gedaan.”

Klaas Reinders
Directeur Bouw & Beheer Stichting VO Eemsdelta, Projectbureau Onderwijscampus


Proactief projectmanagement

Draaijer begeleidde dit project vanaf de schets ontwerpfase tot en met de onderhoudsfase. Door het projectmanagement proactief uit te voeren anticiperen wij zoveel mogelijk op risico’s. Voor aanvang van de opgave is een analyse uitgevoerd van het programma van eisen. Hieruit volgde een selectie van disciplines, die al vanaf DO-fase in het ontwerptraject betrokken zijn om realisatierisico’s tijdig in beeld te brengen.

Draaijer heeft geborgd dat alle relevante disciplines aan tafel zitten en heeft de integraliteit in het ontwerpteam bewaakt. We waren verantwoordelijk voor de natuurlijke communicatie tussen alle teamleden en tijdige afstemming met leveranciers. Met als resultaat: een goed samenwerkend projectteam. Draaijer biedt nog steeds ondersteuning bij exploitatievraagstukken voor de campus.


Een duurzame en gezonde campus

Al in de ontwerpfase hebben we een integrale afweging gemaakt ten aanzien van duurzaamheid. Het bouwproces is zo duurzaam mogelijk ingericht. Hierbij zijn de eisen voortvloeiend uit de doelstelling voor een BENG gebouw met een gezond binnenklimaat voor alle disciplines nageleefd.

Zo hebben we in alle fasen van het bouwtraject van de campus de vitaliteit en leerprestaties van leerlingen in het oog gehouden. Bovendien hebben wij aandacht voor hergebruik van materiaal en de mate waarin flexibiliteit en demontabel bouwen geborgd is in het ontwerp en de uitvoering.

Resultaten

 • Gemeenschappelijke campus voor 4 scholen met ieder een eigen gebouw, organisatie en identiteit die past bij het onderwijs en de leerlingen
 • Een duurzame, sociale en veilige toekomst voor de regio
 • Een juweel voor het belevingslandschap
 • Duurzaam bouwproces met onder meer hergebruik van materiaal
 • Een aardgasloos gebouw dat voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van aardbevingsbestendigheid

Meer weten over de ontwikkeling van Campus Eemsdelta?

Onze experts vertellen je er graag meer over

Senior projectmanager

Gerjan Heersink

Projectmanager

Haris Licina

Directeur

Jan Joost Flim

Adviseur

Paul Knot

“Passende huisvesting betekent voor ons dat een gebouw zich optimaal leent voor de beoogde activiteiten die daar gaan plaatsvinden.”

Jan Joost Flim
Directeur bij Draaijer