Oplossing

Scholen fris maken en fris houden

Een gezonde leeromgeving leidt tot betere leerprestaties. Schone en frisse schoolgebouwen dragen bij aan het leervermogen, de comfortbeleving en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

Onze diensten

  • Smart Strategy Hack ​
  • Dashboarding ​
  • Business case en Value case ​
  • Slim ecosysteem
  • Huisvestingsadvies

Gezonde uitdaging

Het belang van gezonde onderwijsomgevingen is de laatste jaren steeds groter geworden. Onderwijs vindt helaas nog regelmatig plaats in verouderde gebouwen met maar weinig mechanische ventilatie.

Voor schoolbesturen en gemeenten ligt er een flinke uitdaging om scholen fris en gezond te maken en te houden. Bovendien is een gezond en duurzaam gebouw goed voor het imago van de school.

Gericht verbeteren van luchtkwaliteit

Draaijer begeleidt je naar een slimme onderwijsomgeving. Het meten van de CO2-waarden in onderwijsruimten geeft het eerste inzicht. Door hier data aan toe te voegen, krijg je echt grip op luchtkwaliteit, comfort en ruimtegebruik. Als je namelijk weet hoe verschillende ruimtes en gebruikers zich gedragen, kun je gerichter acties ondernemen.

Met onze intelligente BI tools analyseren we de verschillende variabelen die de luchtkwaliteit én het comfort beïnvloeden. Ons dashboard geeft inzicht en sturingsinformatie. Vervolgens krijg je advies over de wijze waarop je positief invloed kunt uitoefenen op de luchtkwaliteit. En als je wilt, kan Draaijer je ook helpen bij de implementatie.

“Onderzoek wijst uit dat goede ventilatie en een prettig comfort kan leiden tot 35% minder ziektegevallen en beduidend betere leerprestaties.”

Jan Joost Flim
Directeur Draaijer

Resultaten

  • Overzichtelijk en praktisch toepasbaar dashboard met bruikbare informatie
  • Grip op comfort en binnenklimaat
  • Gezonde onderwijshuisvesting die het beste haalt uit leerlingen en leerkrachten

Neem contact op met onze experts

Wil je weten hoe een slim dashboard je kan helpen om grip te krijgen op het binnenklimaat en comfort van je leeromgeving?