Oplossing

Inzicht en sturing met een Strategisch Huisvestingsplan

Een Strategisch Huisvestingsplan (SHP) geeft lange termijn inzicht in een vastgoedportefeuille. Daarmee hoeven er geen ad hoc beslissingen genomen te worden over huisvesting, inrichting of onderhoud.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Strategie
  • Vastgoedadvies
  • Huisvestingsadvies
  • Project- en exploitatieadvies

Huisvestingswensen van gebruikers

Volgens ons gaat het niet om stenen, maar om de mensen die gebruikmaken van de huisvesting. Om ervoor te zorgen dat de huisvesting aansluit bij de behoeften van je gebruikers passen we daarom altijd maatwerk toe. We beginnen met het in kaart brengen van de huidige vastgoedportefeuille en schetsen vervolgens een beeld van de toekomstige behoefte. De ideale huisvesting werken we uit in een strategisch huisvestingsplan, met bijbehorende acties voor de korte en lange termijn.

Zo helpen we om een omgeving te creëren die actief bijdraagt aan de strategische doelstellingen van je organisatie en die ondersteunend is aan de behoeften van alle stakeholders. Met onder meer een dashboard krijg je tegelijkertijd grip op de kosten van huisvestingsprojecten en worden kaders gesteld voor het kwaliteitsniveau van de gebouwen, inrichting en installaties.

“Draaijer stelt samen met de organisatie een Strategisch Huisvestingsplan op met een visiedocument en procesaanpak, waarbij wij vooral kijken hoe de vastgoedportefeuille ingezet kan worden om de onderwijsconcepten en toekomstige ontwikkelingen maximaal te ondersteunen.”

Peter Loonstra
Senior adviseur bij Draaijer

Inspirerend schoolgebouw

Draaijer legt samen met je vast wat je met je vastgoed wilt bereiken en welke strategische keuzes je daarvoor moet maken. Draaijer combineert strategisch advies, moderne onderwijsconcepten, slimme technologie en expertise. We vinden dat een schoolgebouw een inspirerende omgeving moet zijn waar leerlingen/studenten, docenten en andere gebruikers zich prettig voelen.

Slimme strategische keuzes

Daarom dragen we bij aan een omgeving die ontmoeten stimuleert en aanzet tot beweging en het maken van gezonde keuzes. Onze specialisten hebben kennis over onderwijshuisvesting en over de trends en ontwikkelingen. Zo kunnen ze de juiste vertaling maken van onderwijsvisie naar huisvesting.

Resultaten

  • Volledig inzicht in de huisvestingsportefeuille
  • Passende vertaling van onderwijsconcept naar vastgoed
  • Grip en sturing op de huisvestingsportefeuille met behulp van slimme dashboards
  • Integrale benadering van investering, onderhoud (plannen) en verduurzaming
  • Wendbare huisvesting die meebeweegt met toekomstige ontwikkelingen

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een strategie voor de lange termijn?

Onze onderwijsprofessionals ondersteunen je bij het maken van de juiste strategische keuzes.

Adviseur

Patrick Regterschot

Senior adviseur

Peter Loonstra

Suzan van Egmond_ Draaijer
Senior adviseur

Suzan van Egmond