Oplossing

Een campus die onderwijs en onderzoek verbindt

Onze diensten

 • Visievorming
 • Strategie
 • Conceptontwikkeling
 • Masterplanning
 • Procesmanagement
 • Programmamanagement

Campusontwikkeling: ecosysteem met goede samenwerking

Nieuwe onderwijsvormen, het belang van goed onderzoek, samenwerking met het bedrijfsleven, een multifunctionele omgeving en een levendig gebied waar mensen graag zijn en blijven. De toename van het aantal campussen in Nederland is goed te verklaren. Wat alle campussen gemeen hebben, is dat de instellingen impact willen maken op hun omgeving. Bedrijven en ambities moeten als verbindende schakel fungeren.

Draaijer is momenteel betrokken bij ruim 15 campussen. We zien het succes van een campus ontstaan zodra een ecosysteem gecreëerd wordt waar goede samenwerking (symbiose) plaatsvindt tussen de verschillende partijen.

Het draait daarbij om de volgende campus principes:

 • Diversiteit aan voorzieningen en mensen
 • Triple Helix: onderwijs, onderzoek en overheid onder één dak
 • Open innovatie met focus op activiteiten en uitdagingen vanuit de markt en maatschappij
 • Research & Development: sturen op kennis en innovatie
 • Professionele campusorganisatie: aanjagen en faciliteren van community building, co-creatie, ontmoeting, ontspanning en verbindende activiteiten

Een gezamenlijke doel voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Om te zorgen dat huisvestingsambities op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en circulariteit worden waargemaakt, benutten we de meerwaarde van de optimale verbinding tussen alle partijen. Draaijer zet zich in om alle belangen te verenigen tot een gezamenlijke ambitie.

We stimuleren inspiratie en uitdaging als het gaat om belangrijke thema’s, zodat de optimale samenwerking leidt tot een flexibele en toekomstbestendige campus met ruimte voor goed onderwijs, innovatief onderzoek, betaalbare woningen en ontspannen vrijetijdsbesteding.

“We beginnen altijd met een brede inventarisatie. Welke ambities zijn er? Wat zijn de mogelijkheden? We willen inspireren als het gaat om het combineren van meerdere functies en voorzieningen. We gaan op zoek naar raakvlakken.”

Jan Joost Flim
Directeur bij Draaijer

Resultaten

 • Betrokken gebouwgebruikers door alle diverse wensen te analyseren
 • Flexibele en adaptieve omgeving door op campusniveau beslissingen te nemen
 • Stimuleren van synergie en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven/maatschappij

Wil jij ook een levendige campus creëren?

Onze experts gaan graag met je in gesprek.

Senior adviseur

Alie Kok

Directeur

Jan Joost Flim

Senior adviseur

Peter Loonstra

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Senior adviseur

Hylke Hellinga