Oplossing

Creëer een Programma van Eisen in één dag

Waar moet je beginnen bij het bouwen van een nieuwe school of het renoveren van een bestaande school? Met ons unieke schoolreisspel helpen we je bij de eerste stappen.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Inspiratie
  • Huisvestingsadvies
  • Programma van Eisen

Snel en effectief

Als bestuurder, directeur of leerkracht ben je vooral bezig met het geven van goed onderwijs. Ons schoolreisspel zetten we in om je onderwijsvisie te vertalen in heldere uitgangspunten voor het schoolgebouw. Deze unieke methode is leuk, snel én effectief. Met het spel kunnen we al je ambities en wensen in kaart brengen en nieuwe ideeën stimuleren.

Dit brengt ons naar de eerste uitgangspunten voor een nieuwe school of de verbouwing van een bestaand gebouw. Vervolgens vertalen we dit naar een Programma van Eisen op hoofdlijnen, met daarin de aspecten die aansluiten bij jullie ambities en die belangrijk zijn voor je onderwijsomgeving van de toekomst.

Resultaten

  • Snel vastleggen van de huisvestingsambitie
  • Inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Breed draagvlak door informele aanpak
  • Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen

Spelenderwijs de school van je dromen creëren

Het schoolreisspel is bedoeld voor iedereen die bezig is met de toekomst van het schoolgebouw, zoals directieleden, docenten, medewerkers, leerlingen of studenten, ouders en andere betrokkenen. Op een informele manier lopen we samen door de verschillende aspecten van de toekomstige school en krijgen we antwoorden op vragen als: hoe ziet de ideale school eruit? Hoe kan het gebouw de onderwijsvisie ondersteunen? Welke ruimtes zijn er eigenlijk nodig? Welke uitstraling en sfeer moet de school hebben?

Het spel eindigt met een concreet resultaat: de basis voor het Programma van Eisen waarmee we je ambities waarmaken. Met deze basis kunnen we verder onderzoeken welke vervolgkeuzes je moet maken voordat we echt beginnen aan een nieuwe of vernieuwde huisvesting. In een workshop dagen we vooral de school uit om goed na te denken over de onderwijsvisie en hoe deze vertaald kan worden naar functionaliteiten in het gebouw.

“Het spel zorgt voor waardevolle onderlinge gesprekken en vergroot de blik op onderwijs en hoe huisvesting daaraan kan ondersteunen.”

Alie Kok
Senior adviseur bij Draaijer

Neem contact op met onze onderwijs experts

Wil je weten hoe ons schoolreisspel kan helpen bij de invulling van jouw onderwijsgebouw?

Senior adviseur

Alie Kok

Senior adviseur

Peter Loonstra