Blog

Circulariteit wetgeving is nog te dun

Wetgeving rondom circulariteit en duurzaamheid was een belangrijk onderwerp van de Smart WorkPlace Round Table ‘verduurzaming van onderwijsgebouwen’. Onze adviseur circulariteit Simon de Ruig sprak tijdens het evenement over zijn ervaringen met circulariteit. Hieronder het verslag van Smart Workplace.

Energiehub050

Simon de Ruig vertelt over Energiehub050: “Bij het project Energiehub050 hebben we bewust drie scenario’s doorgerekend. Daarbij hebben we de accountant meegenomen en gevraagd wat hij met droge ogen in de boeken zou kunnen meenemen en in hoeverre dat was te staven. De scenario’s varieerden van het helemaal bouwen met hergebruikt materiaal, waarbij de restwaarde niet zo groot is, tot het volledig demontabel bouwen, waarbij je kijkt naar de materiaalrestwaarde van het gebouw. Uiteindelijk zijn we bij een combinatie uitgekomen: het casco is nieuw en demontabel, alles wat er in zit is hergebruik.”

Naast circulariteit is ook biodiversiteit een belangrijk topic bij het project volgens De Ruig: “Groen in de buiten ruimte draagt bij om een beter leer- en leefklimaat te realiseren en dat is waardevol. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat groene omgevingen stress verlagen en leerprestaties verhogen.”

Wetgeving

De Ruig vindt de wetgeving rond circulariteit binnen onderwijshuisvesting nog wel ‘dun’: “Door als overheid alleen een verplichting om circulair te gaan inkopen bij de markt neer te leggen, laat je aan de markt over wat redelijk is om aan circulariteit te doen. Ik ben opgevoed met ‘als je je aan de regels houdt, doe je het goed’. Bij circulair bouwen is dat niet zo. Als je je daar aan de regels houdt, doe je het nog helemaal niet goed. We hanteren dan namelijk met zijn allen een minimale ondergrens. Er zijn echter betere keuzes mogelijk als je als opdrachtgever scherpere ambities hebt. Ik vind dat je als opdrachtgever marktpartijen moet uitdagen zodat ze niet alleen voldoen aan de regels, maar dat ze ook nadenken over de vraag hoe ze in het belang van de opdrachtgever diens ambities zo goed mogelijk kunnen waarmaken.”

De politiek uitdagen om breder te denken en duidelijkere richtlijnen lijkt de oplossing te zijn. “De politiek moet kritisch kijken of de regels die ze opleggen wel bevorderlijk zijn om de doelstellingen te bereiken die ze hebben op het gebied van duurzaamheid.” De Ruig blijft echter optimistisch: “Ik denk dat het sneller kan gaan dan we denken. Ik heb namelijk het idee dat de ambities steeds hoger en complexer worden. Tegelijkertijd worden de omstandigheden waarbinnen die ambities waargemaakt moeten worden steeds ongunstiger. Mensen worden zich daardoor steeds bewuster dat er fundamenteel iets moet veranderen om het bij onderwijshuisvesting op de rit te krijgen. De komende jaren staan we voor een grote vervangingsopgave en ik hoor steeds meer geluiden dat fabrieksmatig bouwen met duurzame materialen een geaccepteerd iets wordt. We kunnen namelijk niet meer alles wensen, maar moeten realistisch gaan kijken hoe we het waar gaan maken. Als die ontwikkeling zich de komende jaren doorzet gaan we snel op een andere manier dan voorheen duurzame en circulaire onderwijsgebouwen neerzetten.” De Ruig voorziet nog een andere ontwikkeling: “Nu is circulair bouwen nog een thema op zich. Ik verwacht dat het de komende jaren steeds meer gaat vervagen in milieu- en omgevingsbewust bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van de bouw op milieu, omgeving en welzijn.”

Senior projectmanager

Simon de Ruig

"Ik vind dat je als opdrachtgever marktpartijen moet uitdagen zodat ze niet alleen voldoen aan de regels, maar dat ze ook nadenken over de vraag hoe ze in het belang van de opdrachtgever diens ambities zo goed mogelijk kunnen waarmaken.”

Simon de Ruig
Adviseur circulariteit bij Draaijer