Technische onderwijslocatie Alfa-college Admiraal de Ruyterlaan

Het Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum in Noord- en Oost-Nederland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Diverse ontwikkelingen waren aanleiding om een deel van de (techniek) onderwijslocatie aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen aan te passen en het aantal vierkante meters te vergroten.

Onze diensten

  • Directievoering en toezicht
  • Projectmanagement

Vernieuwing in de techniek

Het Alfa-college heeft, samen met circa 30 samenwerkingspartners, een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF)toegekend gekregen. Doel van het ingediende plan was het versneld inspelen op de prangende techniekvraag van het regionale bedrijfsleven en de meervoudige regionale opgave voor de komende jaren. Om het kennisniveau en de vaardigheden van studenten te vergroten, moest een Fieldlab gerealiseerd worden. Deze ontwikkeling moet de aanjager voor de techniek van de toekomst worden en daarmee de verbinding naar de student van de toekomst.

Tevens moet het Fieldlab ondersteuning bieden aan opleidingsvernieuwing, onder andere multidisciplinair onderwijs. Het is een praktijkinnovatiecentrum op de technieklocatie van het Alfa-college in Groningen. Om het Fieldlab binnen de bestaande vierkante meters te realiseren, moest één van de praktijkvleugels opnieuw worden ingericht. Daarnaast was door het groeiende aantal techniekstudenten en de komst van een extra opleiding op locatie een tekort aan ruimte ontstaan. Naast de interne verbouwing was dus ook sprake van het realiseren van extra tijdelijke huisvesting.

“Ik ben toch trots op de vele resultaten die wij binnen tijd en budget hebben behaald, ondanks de vele uitdagingen die wij tijdens dit project tegenkwamen.”

Nynke Wolters
Projectmanager bij Draaijer


Een sociaal ontwerp

Om de vierkante meters in de praktijkvleugel op een zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten, heeft Draaijer de onderwijsvisie vertaald naar ruimtes. Hierbij hebben wij onder andere gekeken naar de interne samenwerking en inrichting van werkplekken van de verschillende teams. Om de verbinding tussen docenten en teams te versterken en meer samenwerking te stimuleren, hebben wij de teamkamers van diverse afdelingen samengevoegd. Ook is het middengebied (de hal) van de praktijkvleugel vergroot.

Hierdoor wordt ontmoeting en interactie tussen studenten gecreëerd. Andere uitgangpunten waren het zichtbaarder maken van het praktijkonderwijs (meer transparantie) en het loskoppelen van theorie en praktijk. Er zijn dus geen theorielokalen in de praktijkvleugel. Ondanks het stijgende aantal leerlingen is, met oog op de toekomstige krimp, er toch voor gekozen om tijdelijke theorielokalen te realiseren. Op een deel van de parkeerplaats zijn daarom tien tijdelijke lokalen geplaatst voor drie tot vijf jaar.


Binnen tijd en budget

Om aan de juiste behoeften te voldoen zijn wij voor de herinrichting van de praktijkvleugel bij de onderwijsteams langsgegaan om een ontwerp uit te werken waar iedereen achter stond. Tijdens de realisatie van de uitbreiding moesten wij de planning en kosten goed bewaken, zodat het project binnen tijd en budget uitgevoerd kon worden. Vanuit Draaijer hebben wij de kwaliteitsbewaking en de volledige directievoering uitgevoerd. Gezien het korte ontwerp- en uitvoeringstraject en de gewenste bouwperiode tijdens de zomervakantie was het lastig om op korte termijn een passende aannemer te vinden.

Er is gekozen voor de realisatie in een bouwteam.
Onvoorziene zaken en extra wensen zorgen voor een beperkt budget, strakke planning en last-minute vergunningsaanvragen. Daarnaast werden we tijdens de bouw geconfronteerd met vleermuizenroutes en asbest. Toch is het team erin geslaagd om de herinrichting van de praktijkvleugel en tijdelijke lokalen voor het nieuwe schooljaar van 2019/2020 te realiseren. Begin september 2019 namen de studenten van het Alfa-college de tijdelijke huisvesting en de vernieuwde praktijkvleugel tevreden in gebruik.

Resultaten

  • Een efficiënte transparante praktijkvleugel die techniek praktijkonderwijs goed zichtbaar maakt
  • Een onderwijsvleugel die ontmoeting en samenwerking stimuleert
  • Realisatie van toekomstbestendige onderwijsruimtes binnen planning en budget
  • Een leeromgeving met medewerking van het bedrijfsleven om ervaring te kunnen opdoen met de nieuwste installaties en technieken

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Projectmanager

Nynke Wolters