Verzorging en verpleging in eigen huis Zorggroep Sint Maarten

Bij Zorggroep Sint Maarten loopt in 2023 een zgn. ‘proeftuin Volledig Pakket Thuis’ voor bewoners van aanleuncomplex De Beukenhof in Tubbergen.

Onze diensten

  • Visievorming en strategie
  • Conceptontwikkeling
  • Huisvestingsadvies
  • Procesmanagement
  • Facilitaire dienstverlening

Proeftuin Volledig Pakket Thuis (VPT)

Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis en de zorg wordt daarbij door toename van ziekte als gevolg van het ouder worden steeds complexer. VPT is een WLZ leveringsvorm die het mogelijk maakt om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Op de foto: de VPT-Werkgroep van De Beukenhof tijdens de kick-off van de proeftuin.

Bewoners die gebruikmaken van Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangen in hun eigen woning een totaalpakket van diverse diensten waaronder verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en welzijn van de Zorggroep .

“Zorggroep Sint Maarten kijkt eerst goed wat mensen zelf kunnen doen of wat ze nog kunnen leren om zelf te doen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Jurriaan Postema
Teamlead Zorg+Wonen bij Draaijer

Toekomstbestendige facilitaire organisatie

Binnen Zorggroep Sint Maarten is er sprake van integrale resultaatverantwoordelijkheid op lokaal niveau. Dit heeft effect op de manier van organiseren binnen het expertisegebied ‘facilitair’.
Dit vraagt om het creëren van duidelijkheid en verbinding, waarbij de lokale integrale verantwoordelijkheid maximaal gefaciliteerd wordt, maar wel vanuit duidelijke kaders en afspraken vanuit de eigen facilitaire organisatie.

Door middel van Draaijers kansenkaart aanpak kunnen we via processtappen en met kennis op de inhoud ondersteunen bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige facilitaire organisatie.
We brengen de strategische uitgangspunten en kaders in kaart, vertalen deze met de Zorggroep naar de facilitaire missie en visie en geven inzicht in de benodigde structuur, de organisatie en de systemen en middelen.

Resultaten

  • Een totaalpakket aan diverse zorgdiensten
  • Een zorgoplossing die op meerdere locaties is in te zetten
  • Passende zorg voor thuiswonende ouderen
  • Meetbare ambities en sturingskaders
  • Visueel stappenplan met de Kansenkaart

Meer weten over dit project?

Neem contact op met ons team.

Senior adviseur

Ben Grijpstra

Adviseur

Ukyo Morpey

Adviseur

Mirjam Rodenburg