Oplossing

De Kansenkaart biedt snel draagvlak én resultaat

Een huisvestingsvraag staat nooit op zichzelf. Alle betrokkenen hebben hun eigen wensen en ambities. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau zijn er verschillende ideeën en verwachtingen.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Project- en exploitatieadvies
  • Smart Building Strategy

Visueel stappenplan

De door Draaijer ontwikkelde Kansenkaart is een verzameling maatregelen en oplossingen die zich bewezen hebben in de praktijk. Met behulp van onze Kansenkaart weten we de diverse belangen slim met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen we in korte tijd een gedragen aanpak voor een toekomstbestendige zorgexploitatie bepalen. Met deze huisvestingsexpertise brengen we structuur aan en helpen we met het behalen van het gewenste resultaat.

Vaak zijn organisaties al bezig met verbeteren en optimaliseren. Daarom beginnen we met het in kaart brengen van de verbeterprocessen die al zijn gestart. We koppelen het primaire proces, de organisatie en de betrokken. Hierbij is de kansenkaart een perfect middel om de aanpak visueel te maken en om alle betrokkenen vanaf het begin mee te laten denken.

“Met een gefaseerd stappenplan kunnen we gestructureerd verbeteringen doorvoeren. Niet alles in één keer, maar gewoon stapje voor stapje.”

Ingeborg Leene
Senior adviseur

Stap voor stap naar toekomstbestendige zorg

Samen leggen we vast welke meetbare ambities er zijn, zodat we daar sturingskaders bij kunnen benoemen. Bijvoorbeeld de minimale dagprijs voor voeding, het aantal minuten schoonmaak per ruimte of de gewenste cliënttevredenheid. Op basis van de sturingskaders werken we een gefaseerd stappenplan uit. Dat helpt je organisatie om stap voor stap verbeteringen door te voeren waar alle betrokkenen bij gebaat zijn.

Zo verbeteren we je organisatie en je processen op de korte termijn en begeleiden we het facilitair bedrijf naar een wendbare organisatie. Dit leidt tot efficiëntere processen, slimme sturing en hoogwaardige dienstverlening. Kortom: naar een toekomstbestendige zorgexploitatie.

Resultaten

  • Meetbare ambities en sturingskaders
  • Draagvlak van alle betrokkenen
  • Visueel stappenplan

Dashboard voor slimme bedrijfsvoering

Om optimaal te kunnen sturen op het organisatieproces en de vastgestelde KPI’s is grip nodig. Ons dashboard helpt bij het krijgen van grip en slimme sturing. We verbinden de systemen en optimaliseren de databronnen. Daarnaast hebben we een eigen Facility Management Baseline voor onze opdrachtgevers ontwikkeld, waarmee de basis van het facilitaire proces in de zorginstelling gelegd kan worden. Dit zorgt voor eenheid in de processen, het in control zijn en het kunnen sturen op besparingen en verbeteringen.

De volgende stap is het koppelen van het dit FMIS systeem aan een slim dashboard. Door de juiste data slim te verbinden en te verrijken, krijg je belangrijke informatie en inzichten waarmee je sturing kunt geven aan het gebouw en de organisatie. Hiermee geven we de organisatie grip op beleving, comfort, kwaliteit en kosten. Het resultaat is een zorgomgeving waarin cliënten zich beter voelen en medewerkers betere zorg kunnen verlenen.

Lees meer over het slimme dashboard van Draaijer.

Neem contact op met een van
onze experts

Wil je weten hoe een slim dashboard je kan helpen om grip te krijgen op je zorgomgeving?

Senior adviseur

Ingeborg Leene

Stuur mij een e-mail
Senior adviseur

Anniek Dijkstra

Stuur mij een e-mail
Senior adviseur

Marieke Winter

Stuur mij een e-mail