Nieuws

Zorggroep Sint Maarten start met proeftuin VPT

Zorggroep Sint Maarten start in juni met een proeftuin Volledig Pakket Thuis (VPT) voor bewoners van aanleuncomplex de Beukenhof in Tubbergen. Bewoners die hiervan gebruik maken ontvangen hierbij een totaalpakket van diverse diensten waaronder verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en welzijn van de Zorggroep in hun eigen woning. De proeftuin loopt tot september van dit jaar. Streven is om VPT daarna verder uit te rollen in meer aanleuncomplexen nabij onze locaties.

Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis en de zorg wordt daarbij door toename van ziekte als gevolg van het ouder worden steeds complexer. VPT is een WLZ leveringsvorm die het mogelijk maakt om langer thuis te kunnen blijven wonen. De zorg en ondersteuning die mensen anders in een woonzorgcentrum zouden krijgen, ontvangen ze bij VPT in hun eigen huis. Voor VPT is dan ook een Wlz-indicatie nodig.

Hoe dit in de praktijk eruit ziet is daarbij sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen en situatie. Zorggroep Sint Maarten kijkt eerst goed wat mensen zelf kunnen doen of wat we hen al dan niet kunnen leren om zelf te doen. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden van digitale, sociale of technische hulpmiddelen.
Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorgers. Het VPT vormt kortom een professionele aanvulling op hetgeen de cliënten zelf en met hulp van hun naasten kunnen doen. VPT wordt verzorgd door Zorggroep Sint Maarten en onder regie van een vaste contactpersoon voor de cliënt. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door een integraal team.

Anniek Dijkstra, senior adviseur bij Draaijer is betrokken bij de VPT-werkgroep.

Op de foto: de VPT-Werkgroep van de Beukenhof tijdens de kickoff van de proeftuin.