De kliniek van de toekomst Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in ons land en met ruim 12.000 medewerkers de grootste werkgever in het Noorden. Activiteiten naast zorg zijn onderzoek, opleiding en onderwijs. Draaijer werkt voor het Universitair Centrum Psychiatrie en het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Huisvestingsadvies
  • Aanbesteden en Contractvorming
  • Projectmanagement

Sneller herstel in een gezonde omgeving

Huisvesting moet bijdragen aan het herstel van patiënten. Ze moeten tot rust komen en zich prettig en veilig voelen. Beleving, ontmoeting en interactie tussen patiënten en hun omgeving zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan het herstel en het weer kunnen functioneren in de eigen omgeving. Huisvesting moet daarnaast bijdragen aan het op een efficiënte wijze verlenen van zorg voor nu, maar moet ook flexibel zijn om op toekomstscenario’s te kunnen anticiperen.

Voor de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie zijn diverse instellingen in Nederland bezocht en is internationaal kennis opgehaald over bijvoorbeeld het effect van zonlicht op psychiatrisch patiënten. Voor de aanpassingen aan de gebouwen van het revalidatiecentrum heeft Draaijer, in samenwerking met afdelingsartsen, verzorgend personeel en enkele patiënten andere instellingen bezocht en diverse variantenonderzoeken gedaan om tot nieuwe indelingen te komen.

“Het gaat niet alleen om bakstenen maar om wat je wilt met die bakstenen!”

Bert Eissens
Sectordirecteur bij Universitair Centrum Psychiatrie en Beatrixoord


Flexibele huisvesting

Nu een plan maken om over vijf tot tien jaar over functioneel flexibele huisvesting te beschikken. Voor het UCP hebben wij de werkprocessen vertaald naar flexibele huisvesting voor de klinische en poliklinische behandelingen en dagbesteding van psychiatrisch patiënten. Met de uitkomsten van de workshops, een bezettingsgraadonderzoek en onze kennis en ervaring zijn de wensen van de gebruiker vormgegeven in het ontwerp. Dit is getoetst bij de cliëntenraad.

Voor Beatrixoord hebben wij een lange termijn huisvestingsplan opgesteld waarin de visie en strategie zijn vastgelegd om kwalitatief hoogstaande en toegankelijke revalidatie aan te kunnen blijven bieden. Wij bewaken, borgen en verfijnen dit en werken aan het plan voor de ‘kliniek van de toekomst’. Daarnaast adviseren wij over de basisuitgangspunten voor het gebruik van de huisvesting.


Toewerken naar de kliniek van de toekomst

Tijdens de renovatie van een aantal afdelingen en de centrale hal is tijdens de ontwerp- en realisatiefase gewerkt in een bouwteam. Voor het verduurzamen van de huisvesting zijn aanpassingen gedaan aan de dakisolatie, gevel, luchtbehandelingsinstallatie en is led-verlichting toegepast. Daarnaast zijn de renovatie van het voorterrein en een brandveiligheidsproject voor het verbeteren van de brandpreventie van het hoofdgebouw afgerond. Voor Beatrixoord heeft Draaijer het project- en bouwmanagement verzorgd tijdens diverse aanpassingen aan de gebouwen.

In een omgeving waar 24 uur per dag zorg geboden wordt, is het van belang de onderhouds- en verbouwwerkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Wij hebben voorstellen gedaan om deze processen te bespoedigen. Samenwerking en communicatie zijn de sleutelwoorden.
Binnen Beatrixoord is ook het onderhoud meegenomen tijdens alle verbouwactiviteiten, zodat het gebouw daarmee weer ‘bij’ is. Draaijer biedt ondersteuning aan de technische dienst bij grote complexere onderhoudsactiviteiten en ontzorgt de opdrachtgever tijdens de uitvoering.

Resultaten

  • Huisvesting die bijdraagt aan herstel van patiënten en efficiënte zorgverlening
  • De ambitie om “sneller gezond te worden door bewegen” is doorgevoerd in de huisvesting, met als direct resultaat: minder ligdagen in de kliniek en een betere benutting van de polikliniek
  • De huisvesting van Beatrixoord geldt als voorbeeld in de revalidatiebranche

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Liesbeth Schellens

Senior projectmanager

Bart Griess