Een gezonde én slimme school

De coronacrisis is van grote invloed op hoe we met elkaar samenwerken. Ontwikkelingen waarvan we dachten dat ze de komende jaren geleidelijk zouden plaatsvinden, zijn nu in versneld tempo doorgevoerd. De essentie van een gezonde leer- en werkomgeving is nog duidelijker geworden: goed geventileerde onderwijsgebouwen met een gezond binnenklimaat zullen steeds belangrijker worden. Door data beschikbaar te maken, te verbinden en te analyseren, kun je echt grip krijgen op luchtkwaliteit, comfort en ruimtegebruik.

Meten en leren
Door het plaatsen van sensoren zoals een CO2-meter kun je meten wat de luchtkwaliteit is en op dit gebied een veilige leeromgeving borgen. Dit is echter slechts een eerste stap om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Om grip te krijgen op het binnenklimaat én ruimtegebruik is het belangrijk dat we ook leren en begrijpen hoe en waarom de gemeten waarden zijn zoals ze zijn en hoe deze positief te beïnvloeden zijn. Dit doen we door technische data uit sensoren te combineren met data uit het primaire proces. Informatie over lesroosters, leerling-registratiesystemen en Wifi-access-points kan namelijk waardevolle inzichten geven in de bezetting en benutting van ruimtes; variabelen die veel invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Bedrijfsprocessen optimaliseren
Door verzamelde data slim te combineren met domeinkennis en laagdrempelige tools kunnen wij organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van het binnenklimaat, ruimtegebruik én bedrijfsvoering. Genoemde data en technologie kun je namelijk binnen de bedrijfsvoering voor veel meer doeleinden inzetten. Denk aan het optimaliseren van diensten zoals schoonmaak, catering, en onderhoud. Allemaal processen die invloed hebben op het welzijn van de leerlingen en medewerkers en daarmee op de leerprestaties.

Wetgeving
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap ziet gelukkig ook het belang in van een gezond binnenklimaat en stelt hiervoor 17 miljoen euro extra beschikbaar. Hiermee hoopt het ministerie het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren om een CO2-melder aan te schaffen en om te streven naar een gezondere leeromgeving. Deze zogenaamde SUVIS-regeling kan worden aangevraagd tot en met 30 april 2022. Wacht dus niet te lang met het zetten van stappen richting een gezonde en slimme leeromgeving!

CO2-meters in de praktijk
Veel CO2-meters geven een signaal af als grenswaarden worden overschreden. In de praktijk leidt dit ertoe dat bijvoorbeeld de docent ter plaatse ingrijpt. Het open zetten van ramen en deuren kan zorgen voor onbehagelijke temperaturen of tot een verstoring van de les. Bovendien veroorzaakt het overmatig energieverbruik.

Om echt een comfortabel binnenklimaat te garanderen én efficiënt gebruik te maken van ruimtes zonder verstoring van het onderwijsproces, is er meer data nodig dan alleen CO2. Veel multi-sensoren bieden al de mogelijkheid om naast CO2 ook luchtvochtigheid, temperatuur, lichtsterkte, vluchtige organische stoffen en geluidsterkte te meten. Hier zijn wij blij mee, want dit zijn belangrijke variabelen die een significant effect hebben op het welzijn van leerlingen en medewerkers. Wij helpen organisaties met het kiezen van de juiste sensor, zodat we de juiste data krijgen om slimme en gezonde huisvesting te creëren, nu en in de toekomst.

Wil je meer weten hoe wij data en technologie inzetten om daarmee organisaties en gebruikers beter laten presenteren? Bekijk onze flyer voor meer informatie of neem laat je adviseren door Casper Meinders en Erwin Alders.

“Goede ventilatie en prettige comfort kan leiden tot 35% minder ziektegevallen en beduidend betere leerprestaties.”

Erwin Alders

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]