Blog

Afwisseling als projectmanager én adviseur huisvesting

Nynke Wolters, projectmanager en adviseur huisvesting, krijgt regelmatig de vraag wat voor werk ze doet. Sommigen kunnen hun werk snel duidelijk maken, bijvoorbeeld een docent Nederlands. Iedereen heeft direct een goed beeld van wat diegene doet. Voor Nynke is dat niet zo makkelijk. ‘Dat heeft vooral te maken met de variatie. Iets wat ik heel erg waardeer en wat ervoor zorgt dat ik na 10 jaar nog steeds elke dag uitdaging vind bij Draaijer.’

Binnen Draaijer is er een scheiding tussen de adviseurs en de projectmanagers te herkennen. De meeste collega’s vervullen één functie, ik mag beide doen! Projectmanagers begeleiden en sturen projecten vanaf het moment dat er kaders zijn opgesteld en er een budget beschikbaar is. Adviseurs zijn vooral in de fase ervoor aan het werk en adviseren juist bij het opstellen van de kaders en vaststellen en aanvragen van het benodigde budget.

Van initiatief tot en met nazorg

Toen ik bij Draaijer begon, ging ik als projectmanager aan de slag. Daarna mocht ik ook meelopen met adviesprojecten en kwam ik erachter hoe leuk ik dat vind. Vervolgens ben ik meer adviesprojecten gaan doen. Hierbij merkte ik dat juist mijn kennis en ervaring in de ontwerp- en uitvoeringsfasen van toegevoegde waarde is in de adviesprojecten. Op het moment dat de fase ‘projectmanagement’ in het project aanbreekt, wordt het project meestal overgedragen naar een collega. Omdat ik hier zelf ook ervaring mee heb, spreken opdrachtgevers de wens vaak uit dat ik aangehaakt blijf. Zo ben ik nu regelmatige betrokken bij projecten van A tot Z: van initiatief tot en met ingebruikname. Juist de afwisseling vind ik erg leuk in mijn werk. Ik heb steeds te maken met een andere dynamiek.

De basis leggen met advies

In de adviesfase komt het meer aan op het geven van advies en uitwerken van adviesrapporten. Hierbij horen ook zeker het onderzoeken, analyseren en vervolgens uitwerken van scenariostudies (gaan we voor nieuwbouw of renovatie), locatiestudies (zetten we de nieuwbouw neer op locatie A of locatie B), en haalbaarheidsstudies (is het financieel en ruimtelijk haalbaar). Het leukst in deze fasen vind ik dat alles samenkomt. Deze stap is belangrijk voor de rest van het proces.

Projectmanagement

Projectmanagement bestaat vooral uit het beheersen van risico’s. Veel risico’s hebben effect op geld. Onvoorziene zaken die aan het licht komen, kunnen vertraging in het proces betekenen, gevolgd door (in)direct hogere kosten. Door in de beginfasen al zo veel mogelijk risico’s te signaleren en vervolgens te minimaliseren, zorg je voor een soepeler proces en een vergrote kans op een goed resultaat: een project dat binnen planning en budget gerealiseerd is.

Elk project is een unieke uitdaging

Bij elk project worden alle fasen doorlopen, maar geen enkel project is hetzelfde. Dit maakt dat je nooit volledig een aanpak kunt kopiëren. Elk project heeft een unieke locatie met eigen kenmerken die invloed kunnen hebben. Zo treffen we wel eens vleermuizen in een pand, of archeologische vondsten in de grond. Maar je kunt ook te maken krijgen met bezwaar van omwonenden of met weerstand bij gebruikers. Daarnaast heeft elke opdrachtgever een eigen visie en ambitie op bijvoorbeeld duurzaamheid of budget. Oftewel: elk project biedt afwisseling en uitdaging!

Dat ik te maken heb met heel veel verschillende mensen is een leuk onderdeel van mijn werk. Ik kom in contact met veel diverse organisaties met een eigen cultuur. Zo is er in een gemeentelijke organisatie een andere dynamiek dan in een kantooromgeving van een commerciële organisatie. Juist die verschillende culturen vragen een andere aanpak en benadering in de projecten. En natuurlijk doe ik projecten nooit alleen. Veel projecten doen we bij Draaijer in duo’s en voor specialistische kennis kan ik altijd sparren met collega’s.

Projectmanager

Nynke Wolters