Nieuws

Draaijer tekent overeenkomst met veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen en Draaijer hebben deze week de overeenkomst voor het voorbereiden en begeleiden van de nieuwbouw van twee gebouwen met bijbehorende terreinvoorzieningen getekend. De gebouwen worden gerealiseerd op de voormalige Arriva-locatie (Bornholmstraat/Sontweg) en op een perceel aan de Winschoterweg in de stad Groningen.

Nieuwe brandweerkazernes

Reeds vanaf de start van Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt gesproken over een pand in de stad Groningen. De huidige locatie (kazerne en kantoren) aan de Sontweg is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de organisatie. De taken van de veiligheidsregio zijn de afgelopen jaren verbreed. Daardoor worden andere eisen aan de huisvesting gesteld. Om die reden is gekozen om nieuwbouw te plegen op de voormalige Arriva-locatie, in de nabijheid van het huidige hoofdgebouw. 

Voor de vervanging van de huisvesting waren twee geschikte locaties in beeld, die niet alleen de totale huisvestingsvraag van VRG kunnen faciliteren, maar waar tevens voldoende ruimte is voor een gezamenlijke huisvesting met GGD Groningen.

Op de Arriva-locatie zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Hier worden een moderne brandweerkazerne, de kantoorruimten van Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen en ook de benodigde ruimte voor de crisisorganisatie ondergebracht.

Het nieuwe gebouw aan de Winschoterweg wordt een modern Regionaal Logistiek- en Vakbekwaamheidscentrum (RLVC).

Bouw- en projectmanagement

Na een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor deze locaties is gezocht naar een bouwmanager om dit project verder te begeleiden. Uit de aanbestedingsprocedure is Draaijer als winnaar naar voren gekomen.

Draaijer gaat als eerst aan de slag met de aanbesteding voor het ontwerpteam. Vervolgens wordt het ontwerpproces begeleid. Daarna volgt voor de twee nieuw te bouwen locaties een aanbestedingsprocedure waarbij de aannemer wordt geselecteerd. De opdracht van Draaijer loopt tot en met de nazorgfase.

Directeur

Jan Joost Flim

Senior projectmanager

Bart Griess