Nieuws

Groene campus voor Hogeschool Windesheim in Zwolle

Hogeschool Windesheim is gestart met het vergroenen van het binnenterrein van de campus in Zwolle. De herontwikkeling is in volle gang en heeft tot doel een bruisende en groene leefomgeving te creëren die studenten, medewerkers en bezoekers inspireert. Het groene hart van de campus wordt dé centrale ontmoetingsplek en moet voelen als een thuisbasis.

Aanbesteding, ontwerp en directievoering

Momenteel is Draaijer verantwoordelijk voor de directievoering bij de realisatie van deze groene leefomgeving. Het traject omvatte niet alleen de begeleiding van Windesheim met de aanbestedingsprocedure voor het bouwteam, maar ook de ondersteuning tijdens het ontwerpproces. Het oorspronkelijke schetsontwerp is binnen het bouwteam uitgewerkt tot een indrukwekkend voorlopig, definitief en technisch ontwerp. Uiteindelijk is er samen met het bouwteam het uitvoering gereed ontwerp afgerond.

Binnen het bouwteam is goed nagedacht over de invulling van o.a. klimaatadaptie, dit wordt gerealiseerd door middel van zogeheten wadi’s. Tegelijkertijd worden diverse bouwmaterialen circulair hergebruikt en worden er talrijke bomen verplant, wat bijdraagt aan een duurzame campus.

Autovrije thuisbasis

Een van de stappen die genomen wordt is het autovrij maken van het binnenterrein waardoor een groot en veilig verblijfsgebied in het midden van de campus ontstaat. Deze groene ruimte wordt het domein van voetgangers, met gescheiden vervoersstromen die de bereikbaarheid en veiligheid vergroten. Dit initiatief dient ook als stimulans voor het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Verbinding met Hanzekwartier

De campus, gelegen in Spoorzone Zwolle, staat in directe verbinding met het Hanzekwartier. Aan beide zijden van de IJsselallee vinden onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap plaats. De groene campus wordt daarmee niet alleen een inspirerende hub voor studenten, maar ook een knooppunt voor samenwerking en creativiteit.

Projectmanager

Haris Licina